en-USro-RO

| Login
24 februarie 2020

Os 11,1.3-4.8-9; Ps 79; Mt 10,7-15

În prima lectură există o neaşteptată revelaţie a inimii lui Dumnezeu: „Nu mă voi lăsa cuprins de focul mâniei mele, nu-l voi mai distruge pe Efraim, pentru că eu sunt Dumnezeu, nu sunt om”. Am putea gândi în mod spontan că Dumnezeu, Cel Atotputernic, este mai teribil decât orice putere pământească, şi este o afirmaţie care în Biblie se regăseşte în mod repetat. Puternicii lumii nu-şi înfrânează propriile reacţii, pentru că nu au teamă de nimeni: puterea lor îi pune la adăpost de represaliile altora.

Biblia de la Ierusalim comentează astfel aceste versete: „Transcendenţa lui Dumnezeu este subliniată cu putere. Dar, contrar altor texte, ea este lipsită aici de orice caracter terifiant şi se exprimă în termenii iubirii. Sfinţenia divină se manifestă în milostivirea care iartă, în timp ce omul în mod obişnuit dă frâu liber mâniei lui”. Dumnezeu este răbdător şi aşteaptă, deoarece voinţa sa este viaţa, şi nu moartea omului, este pacea, şi nu cearta.

Concomitent, evanghelia ne spune care trebuie să fie atitudinea discipolilor lui Cristos: să fie purtători ai păcii sale. Isus a venit să aducă pacea: îngerii la Betleem au cântat pacea; el, înviat, a salutat discipolii cu salutul păcii: „Pace vouă!” Putem spune că Isus are o atracţie specială pentru pace, tocmai pentru că a împlinit cu sacrificiul său proiectul reconcilierii şi al păcii Tatălui.

În pasajul evangheliei de astăzi îl vedem trimiţându-şi discipolii: „MergeţiY, anunţaţiY, vindecaţiY, intrând în casă, adresaţi salutulY„. Anunţ de mântuire, acţiune de vindecare, salut şi urare de pace. Şi totuşi, acesta ar putea fi respins, aşa cum se va întâmpla de fapt, chiar şi în cazul ucenicilor săi. Când avea să se întâmple aceasta ei nu vor trebui să piardă pacea: „Dacă acea casă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi”. Cu alte cuvinte: voi rămâneţi în pace. Fii ai păcii, şi noi trebuie s-o comunicăm şi putem face acest lucru, deoarece pacea nu este sentiment sau operă umană, ci este fondată pe darul lui Isus, Duhul Sfânt.