en-USro-RO

| Login
24 iunie 2021

Ier 31,1-7; din Ier 31; Mt 15,21-28

Învăţătura principală din lecturile de astăzi este că nu avem nici un drept la harurile lui Dumnezeu: ele sunt gratuite, sunt un dar al iubirii sale, şi noi putem doar să ne rugăm pentru a le obţine de la milostivirea sa.

Femeia canaaneană îl roagă pe Isus pentru vindecarea fiicei sale, „dar el B spune evanghelia B nu i-a adresat nici un cuvânt”. Ba chiar la un moment dat răspunde într-un mod care arăta oarecum dorinţa de a se debarasa de ea. Nu ai dreptul la intervenţia mea! Femeia insistă, se prosterne înaintea luiY şi Isus, de această dată, îi dă un răspuns umilitor, comparând-o cu „căţeii”. Dar tocmai umilinţa şi credinţa acestei păgâne îi va obţine minunea: „Femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se împlinească dorinţa!” Aceasta este o lecţie profundă pentru noi: nu avem drepturi. Când obţinem haruri nu putem niciodată să ne gândim că le-am meritat; am păcătui, astfel, prin mândrie şi ne-am îndepărta de Dumnezeu, care acţionează întotdeauna în planul iubirii, ca răspuns la umilinţa şi încrederea noastră. Din iubire, el a ales un popor mic, „poporul celor scăpaţi de ascuţişul sabiei”, spune Ieremia, şi l-a făcut poporul său.

Noi, care nu suntem evrei, trebuie să fim şi mai recunoscători iubirii lui Dumnezeu. „Eu voi fi Dumnezeu pentru toate triburile lui Israel”. „Domnul a salvat poporul său”, spune profetul. Dar Isaia va vedea toate popoarele urcând spre muntele Sion şi va vorbi despre templul din Ierusalim ca despre casa de rugăciune pentru toate popoarele. Această deschidere universală a iubirii lui Dumnezeu a constituit o gravă problemă pentru evrei, care s-au simţit ofensaţi de aceasta şi pentru acest motiv n-au aderat la mesajul lui Isus. Paul, în Scrisoarea către Romani, scria că nici evreii nici păgânii nu se puteau mândri cu drepturi înaintea lui Dumnezeu, dar că „Dumnezeu a închis toate în neascultare, pentru a putea folosi pentru toţi milostivirea sa”.

Să reflectăm asupra importantei lecţii pe care Dumnezeu ne-a dat-o astăzi prin cuvântul său. Justa atitudine înaintea lui Dumnezeu este umilinţa şi recunoştinţa, deoarece el în mod gratuit ne-a dăruit bucuria şi iubirea sa: bucuria de a fi iubiţi de el şi chemaţi să facem cunoscută iubirea sa.