en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020

Ios 24,14-29; Ps 15; Mt 19,13-15

În dialogul dintre Iosue şi popor în privinţa modului de a-l sluji pe Domnul Dumnezeu, unele lucruri ne surprind plăcut. Primul este că, după ce a poruncit israeliţilor să slujească Domnului, Iosue le lasă lor posibilitatea alegerii: „Dacă nu vă place să slujiţi Domnului, alegeţi-l astăzi pe acela căruia vreţi să-i slujiţi”, adică oricărui zeu al păgânilor. Apoi, când poporul declară că vrea să-l slujească pe Iahve, Dumnezeul lui Israel, care l-a eliberat din sclavie, Iosue, în loc să aprobe această justă decizie, începe să-i provoace, ţinându-le un discurs descurajant: „Voi nu veţi reuşi să-i slujiţi Domnului”, va fi foarte dificil, ba chiar periculos, deoarece Domnul, în caz de infidelitate, „se va întoarce împotriva voastră, vă va pedepsi şi vă va nimici”.

De ce această atitudine? Pentru că Iosue vrea să evite riscul unei angajări superficiale din partea israeliţilor, o angajare care nu ar face faţă primei încercări.

Acceptarea intrării într-un raport de alianţă cu Dumnezeu nu este un lucru de nimic, nu este vorba de o ceremonie externă, fără urmări pentru viaţă, care este uitată imediat ce a fost încheiată. Este vorba, în schimb, de o angajare radicală, care priveşte întreaga persoană, în toate activităţile sale, în toate gândurile sale, în toate aspiraţiile sale. Nimeni nu este constrâns să ia acest angajament; Dumnezeu respectă libertatea, el, care a creat omul liber şi îl vrea liber.

Ştie Dumnezeu că constrângerea nu este demnă de om şi nu este demnă nici de Dumnezeu.

Fiecare este, deci, liber să aleagă chiar o cale care duce la pierzare. Însă cine se angajează să intre în alianţă cu Dumnezeu trebuie să facă acest lucru în mod foarte serios. Demnitatea persoanei umane stă tocmai în capacitatea de a-şi lua angajamente serioase şi de a le menţine. Aşa a fost reînnoită la Sihem alianţa de pe Sinai.

Noi, creştinii, am fost invitaţi să reînnoim în acest an, în vigilia pascală din Sâmbăta Sfântă, angajamentele noastre baptismale: renunţarea hotărâtă la toate activităţile ambigue, la toată idolatria banului, sexului, puterii, la tot ceea ce, în fond, este nedemn de umanitatea noastră. Am fost invitaţi să primim pe deplin lumina lui Dumnezeu în viaţa noastră, dorinţa lui Dumnezeu în ce priveşte existenţa noastră, iubirea lui Dumnezeu. Am fost invitaţi să construim totul pe relaţia cu Dumnezeu, care ne dă adevărata libertate interioară, ne face deschişi, simpli, şi pregăteşte raporturile cele mai sincere, mai cordiale cu ceilalţi.

Cine primeşte iubirea ce vine de la Dumnezeu se simte dator să răspândească această iubire cu generozitate şi umilinţă.

În evanghelia de astăzi vedem că Isus, fiind complet disponibil iubirii care vine din inima Tatălui, era deschis faţă de toţi şi în principal faţă de copii, cei care nu au acel mod complicat de viaţă al adulţilor ce au crescut rău.

Să ne întoarcem, deci, la angajamentele noastre baptismale, pentru a trăi o viaţă nouă, radioasă, de fii preaiubiţi ai lui Dumnezeu, trăind în caritate ca şi Cristos care ne-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru noi.