en-USro-RO

| Login
13 august 2020

Ez 24,15-24; din Dt 32; Mt 19,16-22

Ezechiel a avut marea durere a pierderii soţiei. El nu ne spune de ce a murit, ne transmite însă inspiraţia pe care a avut-o atunci, adică faptul de a nu se fi comportat în mod normal, de a nu-şi fi manifestat profunda durere, de a nu fi jelit: „Să plângi în tăcere şi să nu ţii doliu B spune Domnul; să pui turbanul pe cap şi sandalele în picioare; să nu-ţi acoperi buzele şi să nu mănânci pâine de la oameni”. O conduită stranie. De ce? Pentru că drama familială a lui Ezechiel trebuia să servească de semn profetic. Poporul îl întreba şi el trebuia să răspundă: „Domnul va lăsa să fie pângărit sanctuarul său, care este mândria şi tăria voastră aşa cum soţia mea era bucuria mea; fiii şi fiicele voastre, care au rămas în Ierusalim, vor fi răpuşi de sabie”. Şi nu veţi avea posibilitatea să mai ţineţi doliu: „Veţi avea turbanele voastre pe cap şi sandalele voastre în picioare, nu veţi jeli şi nu veţi plângeY„, circumstanţele vă vor împiedica. Ezechiel trebuia să fie un semn.

Cum să interpretăm acest semn? Înainte de toate, vedem cum este exprimată iubirea fierbinte a evreilor faţă de templu. Templul, sanctuarul lui Dumnezeu, este numit „Mândria şi tăria voastră, bucuria ochilor voştri şi dragostea inimii voastre”. Israeliţii erau ataşaţi cu mare pasiune de templu, deoarece era casa lui Dumnezeu, semnul prezenţei Domnului, ca sacramentul alianţei nupţiale cu Dumnezeu. De ce atunci Dumnezeu anunţă profanarea lui? Intenţia lui Dumnezeu este pozitivă şi ea este revelată spre final: „Veţi şti atunci că eu sunt Domnul”. Dumnezeu vrea să facă posibilă convertirea, în momente de catastrofă. De fapt, după distrugerea Ierusalimului, distrugerea templului şi deportarea, evreii îşi vor reaminti oracolele lui Ieremia şi ale lui Ezechiel, care au prezis toate aceste lucruri, vor medita la aceste profeţii şi în ele vor găsi harul convertirii. Vor recunoaşte propria vină, pe care deja aceste profeţii o denunţaseră, şi vor înţelege intenţia divină de iertare şi de refacere a raportului atât de profund şi de frumos al alianţei.

Suntem invitaţi şi noi să recitim Scripturile, în special în timp de suferinţă şi de încercare. Sfântul Paul spune: „Toate aceste lucruri li s-au întâmplat lor ca exemplu şi au fost scrise pentru învăţătura noastră” (1Cor 10) şi în Scrisoarea către Romani: „Tot ceea ce a fost scris înainte de noi a fost scris pentru instruirea noastră, pentru ca, în virtutea îndemnurilor care ne vin din Scripturi, să păstrăm în noi o speranţă vie”. Cuvântul lui Dumnezeu, chiar şi atunci când pare foarte sever, este întotdeauna un motiv de speranţă, deoarece necesităţii purificării îi urmează o perspectivă pozitivă.