en-USro-RO

| Login
13 august 2020

Ez 28,1-10; din Dt 32; Mt 19,23-30

Astăzi, prima lectură şi evanghelia ne pun în gardă împotriva pericolului bogăţiilor. Apostolii s-au speriat atunci când l-au auzit pe Isus spunând: „Vă spun adevărul: greu va intra bogatul în împărăţia cerurilor. V-o repet: mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu”. Apostolii l-au întrebat: „Atunci cine se mai poate mântui?” Întrebarea era motivată de faptul că bogăţia este mijlocul care pare necesar pentru toate; bogăţia este un enorm avantaj în viaţă, cu bani se obţine totul, se pot chiar face daruri generoase pentru cultul lui Dumnezeu şi, astfel, se pot obţine favorurile sale. Atunci cum poate împiedica bogăţia intrarea în împărăţia cerurilor?

În realitate, bogăţiile sunt o cursă, nu un ajutor. Se poate observa foarte bine acest lucru în profeţia pe care Ezechiel o face împotriva oraşului comercial Tir şi împotriva regelui său. Toată activitatea şi comerţul din această cetate erau orientate spre o continuă îmbogăţire. „Prin înţelepciunea şi priceperea ta B spune Ezechiel B ţi-ai strâns o avere uriaşă, ţi-ai adunat aur şi argint în vistieriile tale. Prin iscusinţa ta deosebită în comerţ, tu ţi-ai înmulţit averea”. Tirul a realizat un mare succes: era un oraş puternic. Dar care a fost rezultatul spiritual al acestei situaţii o spune profetul: „Din cauza averii tale, ţi s-a umflat inima de mândrie!” Este un rezultat care închide poarta iubirii lui Dumnezeu. „Ţi s-a umflat inima de mândrie şi ai zis: Eu sunt un dumnezeu, stau pe tron divin în mijlocul mărilor!” Nu există o expresie mai tare a orgoliului şi mândriei.

Sfântul Ignaţiu, în Exerciţii spirituale, declară că tactica demonului este tocmai aceasta: „Începe prin a atrage oamenii spre aviditatea bogăţiilor, astfel, ei vor ajunge mai uşor la căutarea gloriei deşarte, şi în final la o mare mândrie. Există deci trei trepte: prima este bogăţia, a doua este gloria deşartă, a treia este mândria. De pe aceste trei trepte diavolul împinge oamenii spre toate viciile”. Într-adevăr, atunci când cineva este plin de orgoliu, de mândrie, nu mai poate fi pentru nimic ascultător de Dumnezeu şi cedează tuturor tentaţiilor.

Avertismentul este clar: nici un creştin nu trebuie să accepte ca scop în viaţă îmbogăţirea. Dacă este bogat, situaţia sa nu este foarte bună din punct de vedere spiritual, totuşi, nu este disperată. În Scrisoarea întâi către Timotei, sfântul Paul scrie cu privire la bogăţii: „Bogaţilor din lumea aceasta recomandă-le să nu fie orgolioşi”. Această primă recomandare se opune direct tentaţiei în faţa căreia a cedat regele Tirului. Şi continuă: „Recomandă-le să nu-şi pună încrederea în bogăţii, care sunt nesigure”. Este periculos să-ţi pui încrederea în bunurile materiale, care nu sunt un sprijin sigur, ba, mai mult: să-şi pună încrederea în Dumnezeu, care ne dă totul din belşug ca să ne putem bucura de aceasta. Să faceţi binele, să vă îmbogăţiţi în fapte bune, să fiţi generoşi, punând, astfel, deoparte un bun capital pentru viitor, adică pentru a dobândi viaţa veşnică”. Perspectiva este, deci, de caritate generoasă, bazată pe încrederea şi ascultarea faţă de Dumnezeu şi pe recunoştinţa faţă de dânsul, el, „care ne dă totul din belşug pentru ca noi să ne putem bucura de aceasta”. Această frază a sfântului Paul este foarte pozitivă şi deschide pentru cel bogat o perspectivă stimulatoare.