en-USro-RO

| Login
28 februarie 2020

1Cor 1,1-9; Ps 144; Mt 24,42-51

La orice sfântă Liturghie, proclamăm de două ori că aşteptăm venirea Domnului. După consacrare aclamăm: „Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim, până când vei veni”, iar după Tatăl nostru: „Vom trăiY în aşteptarea speranţei fericite şi a venirii Mântuitorului nostru Isus Cristos”. Trebuie să fim conştienţi de ceea ce va comporta venirea Domnului şi evanghelia de astăzi ne-o spune.

Fiecare dintre noi este ca un servitor căruia stăpânul i-a încredinţat o misiune, o responsabilitate pentru care îi va cere cont, atunci când se va întoarce. Trebuie, deci, să fim vigilenţi cu noi înşine, pentru a nu risca, la întoarcerea stăpânului, să fim aflaţi nepregătiţi şi expuşi pedepsei sale.

Sfântul Paul, în prima lectură, ne învaţă care este mijlocul cel mai bun pentru a împlini responsabilitatea noastră cu încredere şi supunere: să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care ni le-a făcut, întrucât nu ne lipseşte nimic pentru a trăi în fericita speranţă a venirii sale. El le scrie creştinilor din Corint: „Mulţumesc întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu, dat vouă în Cristos Isus; căci în el aţi primit toate bogăţiile cuvântului şi ale cunoaşterii lui DumnezeuY astfel încât nu sunteţi lipsiţi de nici un dar, aşteptând arătarea Domnului nostru Isus Cristos”.

Această viziune a generozităţii lui Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Şi pentru noi trebuie să fie la fel. Certitudinea bunătăţii lui Dumnezeu, constatarea harurilor sale trebuie să fie motiv al elanului în slujirea sa, pentru a-i da slavă prin viaţa noastră. Ştim că Dumnezeu este fidel şi că, dacă aderăm la el, el însuşi ne face credincioşi, pentru a fi aflaţi „nevinovaţi la venirea Domnului nostru Isus Cristos”.