en-USro-RO

| Login
9 august 2020

1Tes 4,13-18; Ps 95; Lc 4,16-30

În Evanghelia după Luca, episodul predicii lui Isus în sinagoga din Nazaret are valoare programatică, şi de aceea este cu atât mai important să-i înţelegem cu exactitate semnificaţia. Uneori este interpretat în mod eronat, deoarece se urmăreşte a se impune textului din Evanghelia după Luca perspectiva pasajului paralel din evangheliile după Marcu şi Matei, în timp ce orientarea lui Luca este, de fapt, diferită.

Luca B constatăm aceasta B distinge clar doi timpi diferiţi în această vizită la sinagoga din Nazaret. Într-un prim timp, Isus citeşte o profeţie din Cartea lui Isaia şi o declară împlinită, deoarece el însuşi predică anul de har anunţat de oracolul profetic. Reacţia celor din Nazaret este mai favorabilă ca niciodată: „Toţi îl încuviinţau B spune evanghelistul B şi se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura lui”. Într-un al doilea timp însă, Isus ia din nou cuvântul citând exemplul profetului Ilie şi al profetului Elizeu, ambii făcători de minuni în favoarea unor persoane din afara propriului popor, deci străine: văduva din Sarepta şi sirianul Naaman leprosul. Atunci atitudinea celor din Nazaret se schimbă complet: „Toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie” într-atât încât au voit să-l dea la moarte pe Isus, voind să-l arunce într-o prăpastie.

Cum se explică această completă schimbare? Pentru a explica cât mai corect, trebuie să înţelegem sentimentele consătenilor lui Isus. Când zic, după prima sa intervenţie: „Nu este el fiul lui Iosif?”, nu o spun cu un sens dispreţuitor, ca la ceilalţi sinoptici, ci pentru a sublinia că Isus, acest nou, admirabil profet, este consăteanul lor, deci le aparţine lor. Atitudinea lor exprimă o tendinţă posesivă. Dacă Isus ne aparţine, se gândesc, trebuie să rezerve pentru noi primul loc în ministerul său, trebuie să facă minuni pentru noi! Isus îşi dă seama de aceste gânduri ale lor şi, de aceea, le denunţă: „Desigur, îmi veţi zice: *Noi am auzit ceea ce s-a petrecut la Cafarnaum. Fă la fel şi aici în cetatea ta natală+. Apoi Isus a adăugat: *Vă spun adevărul: nici un profet nu este bine primit în locul său de baştină+„. Şi Isus se explică prin exemplele lui Ilie şi Elizeu. Isus, adică, s-a opus hotărât tendinţei posesive a consătenilor săi şi le-a cerut o largă deschidere a inimii, i-a invitat să accepte că el trebuie să se ocupe şi de alţi oameni, că trebuie să meargă şi în altă parte şi să împlinească minunile sale. Contestat, sentimentul posesiv se transformă în ură violentă (multe drame pasionale se explică astfel; cu cât mai puternic era sentimentul posesiv, cu atât mai violentă este reacţia contrară).

Aceeaşi atitudine o regăsim apoi în Faptele Apostolilor din partea iudeilor care contestau apostolatul lui Paul. Îl contestau deoarece vedeau că are succes printre păgâni; au fost cuprinşi de gelozie, şi în loc să-i asculte mesajul evanghelic, îl persecutau pe apostol.

Dacă vrem să fim cu Isus, trebuie să primim într-un mod foarte serios lecţia acestei evanghelii: pentru a fi cu el, este necesar să ne deschidem inima, nu pentru a-l iubi pe Isus într-o manieră posesivă, cerând numai pentru noi doar harurile sale, favorurile sale, cerând privilegiiY Dacă vrem să fim într-adevăr cu el, trebuie să-l însoţim şi atunci când merge către alţii şi, deci, să acceptăm marile intenţii misionare ale Bisericii. Numai aşa suntem cu adevărat uniţi cu inima lui Isus, altfel, rămânem într-un egoism spiritual, care, întrucât este spiritual, rămâne egoism, contrar carităţii lui Cristos.