en-USro-RO

| Login
28 februarie 2020

1Tes 5,1-6.9; Ps 26; Lc 4,31-37

Când Isus vorbea, mulţimea era impresionată de autoritatea cuvântului său. El nu vorbea după tradiţia cărturarilor, ci „vorbea cu autoritate”: o spun şi o demonstrează toţi evangheliştii.

Era o mare noutate. În Israel, modul normal de a învăţa era acela care se raporta întotdeauna la învăţătura predecesorilor, la tradiţie. Vedem şi astăzi acest lucru în toate documentele tradiţiei iudaice: se refereau la ceea ce spuneau rabbi Gamaliel, rabbi Achiba, sau atâţia alţiiY Isus, însă, vorbea fără să caute suport în autoritatea nimănui: avea propria autoritate şi asta era suficient.

Evanghelia de astăzi ne arată că această autoritate era apoi confirmată de eficacitatea cuvintelor sale. Sunt, într-adevăr, două lucruri diferite să vorbeşti cu autoritate şi să ai un discurs eficient. Eficacitatea cuvântului lui Isus este demonstrată de intervenţia sa în a izgoni un diavol. El îi porunceşte diavolului să tacă şi să iasă din persoana pe care o stăpânea; şi diavolul nu poate face altceva decât să asculte: „Diavolul a ieşit afară din el, fără să-i facă nici un rău”. „Toţi au fost cuprinşi de spaimă”, spaima care îl cuprinde pe un om atunci când vede o manifestare divină, „şi ziceau unii către alţii: *Ce înseamnă acest fel de a vorbi? Căci el porunceşte cu autoritate şi putere duhurilor necurate şi ele pleacă!+„. Cuvântul lui Isus nu este numai autoritar, ci este şi eficient. Ştim aceasta, o credem, şi acesta este fundamentul siguranţei noastre.

Sfântul Paul, în prima lectură, spune: „Voi, fraţilor, nu sunteţi în întunericY Voi sunteţi fii ai luminii, fii ai zilei”. Suntem fii ai luminii datorită cuvântului lui Isus, fii ai zilei datorită eficienţei acestui cuvânt. În sacramentele Bisericii, cuvântul lui Cristos ne atinge; şi nu numai urechile, ci şi inima şi conştiinţa noastră; ne purifică până în profunzime; face din noi fii ai luminii şi, astfel, suntem în siguranţă, nu ne găsim în pericolul de a fi surprinşi. Pot să vină unele încercări, noi suntem înzestraţi cu puterea de a transforma dificultăţile în ocazii de progres, de biruinţă.

Cei care sunt ataşaţi de bunurile pământeşti sunt întotdeauna în nesiguranţă; cine, în schimb, îl urmează pe Cristos şi primeşte cuvântul său are în sine acea forţă senină care îi permite să depăşească orice obstacol.

„Dumnezeu B spune sfântul Paul B nu ne-a rânduit să ne judece cu mânie, ci ca să dobândim mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos”. Cristos a murit pentru noi; şi, prin aceasta, cuvântul său a dobândit mai multă putere şi mai multă eficienţă: de acum, putem să fim mereu cu el, să trăim cu el şi pentru el şi să ne găsim în el pacea profundă.