en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021

Col 1,24B2,3; Ps 61; Lc 6,6-11

Prima frază a primei lecturi de astăzi, este tradusă, de obicei, inexact. E un lucru observat pe bună dreptate în ultimul comentariu asupra Scrisorii către Coloseni, publicat de părintele Aletti, profesor la Institutul Biblic. Pentru a îmbunătăţi stilul frazei lui Paul, traducătorii modifică puţin ordinea cuvintelor. Pare puţin lucru; în realitate, în felul acesta, se schimbă sensul. Se traduce: „Sunt bucuros de suferinţele pe care le suport pentru voi şi completez în trupul meu ceea ce lipseşte pătimirilor lui Cristos”. Cu această traducere i se atribuie lui Paul conştiinţa cum că pătimirea lui Cristos nu ar fi fost completă, că i-ar lipsi ceva, şi, astfel, apare ambiţia lui Paul de a completa ceea ce lipseşte. Această idee, desigur, nu putea să fie prezentă în mintea sfântului Paul. El, în realitate, nu vorbeşte despre pătimirile lui Cristos în această frază. El vorbeşte despre „suferinţe” ceea ce introduce deja o altă nuanţă; dar, înainte de toate, expresia „în trupul meu” nu se găseşte înainte, ci după cuvintele: „Care lipseşte pătimirilor lui Cristos”. Astfel, fraza ar trebui tradusă: „Împlinesc ceea ce lipseşte în trupul meu din suferinţele lui Cristos”, sau: „ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos în trupul meu”.

Pătimirii lui Cristos nu-i lipseşte nimic, este suficientă pentru a salva lumea întreagă; însă pătimirea lui Cristos trebuie să fie aplicată vieţii fiecărui credincios şi aceasta comportă o oarecare doză de suferinţă: „Trebuie să suferim împreună cu el B spune în altă parte sfântul Paul B pentru a putea fi preamăriţi împreună cu el”. Orice vocaţie creştină cuprinde, deci, o parte de suferinţă, care trebuie să fie actualizată. În acest sens, Paul spune că adaugă ceea ce lipseşte aplicării pătimirii lui Cristos în existenţa sa. Este o vocaţie înaltă, această aplicaţie a pătimirii lui Cristos la viaţa noastră. Paul vede acest lucru într-un mod foarte pozitiv, încât poate să spună: „Mă bucur de suferinţele pe care le îndur acum pentru voi”. El este convins de fecunditatea acestei participări la pătimirea lui Cristos; vede pătimirea în lumina învierii; ştie că participarea la pătimire este condiţie pentru a participa la înviere. Vorbeşte, deci, despre bucurie, chiar şi în suferinţe.

Şi aceasta nu este singura perspectivă. Sfântul Petru, în prima sa scrisoare, îi invită pe toţi creştinii să se bucure atunci când au parte de suferinţele lui Cristos: „Când aveţi parte de suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, pentru ca şi atunci când el se va manifesta în gloria sa, să puteţi să vă bucuraţi şi să vă veseliţi”.

Vocaţia noastră creştină ne ajută să recunoaştem harul ascuns în suferinţele şi încercările vieţii, har preţios de unire cu Cristos în pătimirea sa, har de iubire autentică, ce acceptă să plătească în propria persoană. Dacă valoarea supremă este aceea a iubirii autentice, trebuie să primim mijloacele necesare pentru a progresa în iubire nu numai cu resemnare, ci chiar cu bucurie.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să recunoaştem harul ascuns în momentele dificile. Dacă îl apreciem la adevărata lui valoare, vom putea spune cu sfântul Paul: „Mă bucur de suferinţele pe care le îndur acum pentru voi şi completez în trupul meu ceea ce lipseşte pătimirilor lui Cristos în trupul meu, pentru trupul lui, care este Biserica”.

Este clar că participarea la pătimirea lui Cristos se realizează întotdeauna într-o orientare de iubire. Paul scrie: „Suferinţele pe care le îndur pentru voiY Completez ceea ce lipseşte pentru trupul lui Cristos care este Biserica”. Numai dacă primim suferinţa în această perspectivă de ofertă generoasă de iubire vom putea încerca în noi bucuria Domnului.