en-USro-RO

| Login
27 mai 2020

Col 3,1-11; Ps 144; Lc 6,20-26

În prima lectură de ieri, sfântul Paul ne-a spus: „Aţi fost înmormântaţi împreună cu Cristos prin Botez, împreună cu el aţi şi înviat prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morţi”.

Pentru acest dar divin, apostolul ne invită să aducem „necontenit mulţumiri lui Dumnezeu”. Astăzi, din aceleaşi fapte, Paul trage o altă concluzie: deoarece aţi murit împreună cu Cristos, nu vă mai gândiţi la lucrurile de pe pământ; pentru că aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus”.

Ce înseamnă acest îndemn al lui Paul? Trebuie oare să visăm mereu fericirea cerească, neglijând angajamentele prezente?

Aceasta ar fi o interpretare foarte greşită. Desigur, este bine să te gândeşti la fericirea pe care Dumnezeu ne-o promite în cer, această speranţă trebuie să ne însufleţească, dar nu rezultă de aici că trebuie să neglijăm angajamentele noastre pământeşti, pentru că „lucrurile de sus” nu sunt numai fericirea viitoare în paradis, ci sunt, de asemenea şi înainte de toate, lucrurile spirituale din prezent, adică ceea ce Paul, în Scrisoarea către Galateni, numeşte „roadele Duhului”: iubirea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, blândeţea, stăpânirea de sine, bucuria, pacea.

Viaţa veşnică nu este pentru creştin doar o speranţă viitoare: viaţa veşnică a început deja aici. Viaţa trăită împreună cu Cristos cel înviat, pentru orice creştin începe aici, o dată cu primirea Botezului. Nu trebuie să aşteptăm să murim pentru a începe să trăim o viaţă nouă în Cristos: este o viaţă pe care o avem în noi şi pe care trebuie să o maturizăm. Acesta este sensul îndemnului lui Paul: „Dacă aţi înviat împreună cu Cristos, căutaţi cele de sus”, căutaţi în viaţa concretă adevăratele valori. Nu căutaţi banul, nu căutaţi putereaY Căutaţi progresul în comuniunea cu fraţii, căutaţi progresul în iubire, căutaţi pacea, blândeţea care învinge violenţa.

Sfântul Paul ne spune că trebuie mereu să murim şi să înviem: misterul pascal trebuie să se actualizeze în viaţa noastră în fiecare zi. Trebuie să murim. O parte din fiinţa noastră trebuie să fie menţinută în moarte şi o altă parte trebuie să crească. „Mortificaţi B spune Paul B acea parte din voi care aparţine pământului”, şi explică: este vorba mai întâi de imoralitatea sexuală, apoi căutarea banului, faţă de care Paul este foarte sever: „acea goană după averi care este o slujire la idoli”, apoi toate lucrurile care se opun direct comuniunii frăţeşti: mânia, răutatea, minciuna, insultele şi cuvintele murdare: „Să dispară dintre voi minciuna”, îndeamnă Paul, pentru că sunteţi membre ale Trupului lui Cristos. „Debarasaţi-vă de purtarea omului vechi, care este în faptele voastre, şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, pe care Creatorul îl face mereu nou după chipul său”. Vocaţia creştină nu înseamnă evadare din lume, ci transformare pozitivă a lumii. Creştinul este chemat să caute în lume adevăratele valori, lucru ce devine posibil datorită energiei extraordinare care este eliberată din învierea lui Cristos, lumină şi forţă şi, mai presus de toate, iubire. Sfântul Paul nu are expresii destul de puternice pentru a exprima această forţă, putere, energie divină de care dispunem. Trebuie să fim convinşi că Cristos pune la dispoziţia noastră puterea învierii sale, pentru ca şi noi să putem învinge răul şi moartea, ca să putem şi noi, în el, să reînnoim lumea în iubire. Nu vom fi niciodată destul de deschişi să primim această energie transformatoare, re-creatoare.