en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020

1Tim 6,2-12; Ps 48; Lc 8,1-3

În viaţa sa publică, Isus a determinat la multe femei o atitudine de dăruire, astfel că ele l-au urmat asistându-l cu generozitate cu propriile bunuri pe el şi pe ucenicii săi. Desigur că ele „nu vedeau în religie o sursă de câştig”, cum scrie sfântul Paul lui Timotei. Erau femei care fuseseră vindecate şi eliberate de Domnul şi, de aceea, erau devotate, fiindcă primiseră de la Domnul adevăratul sens al vieţii lor. Toţi evangheliştii vorbesc despre aceste femei, dar unii numai la sfârşitul evangheliei, în relatarea pătimirii, deoarece ele au fost credincioase până la sfârşit, în timp ce apostolii se împrăştiaseră. Pe acestea le regăsim în dimineaţa învierii, deoarece ele au fost primele care au ajuns la mormânt.

Isus înţelege în profunzime inima femeilor, le cunoaşte generozitatea, profunzimea sentimentelor şi vrea ca femeile să stea alături de el, deoarece ele sunt utile ministerului său. El i-a chemat pe cei doisprezece ca ei să stea cu el, şi a chemat aceste femei, de asemenea, pentru a sta alături de el.

Luca, spuneam, este evanghelistul care ne vorbeşte mai mult despre aceasta, deoarece evanghelia sa este evanghelia raporturilor personale, intime cu Domnul, a dăruirii faţă de el. Sfântul Matei are o perspectivă mai amplă: el vorbeşte întregii Biserici; sfântul Marcu este captivat, în special, de misterul persoanei lui Isus; Luca, în schimb, este tocmai evanghelistul dăruirii personale faţă de Isus şi, de aceea, este mai interesat de raporturile interpersonale, e mai sensibil la rolul femeii în viaţa lui Isus şi a apostolilor săi. Sfântul Matei, de exemplu, vorbeşte despre copilăria lui Isus din punctul de vedere al lui Iosif, în timp ce Luca se plasează în perspectiva Mariei şi introduce în evanghelia sa multe episoade în care apar femeile, episoade pe care ceilalţi evanghelişti nu le-au păstrat: de exemplu, învierea fiului văduvei din Naim. Şi singur Luca este cel care, în momentul pătimirii, vorbeşte despre plânsul femeilor din Ierusalim. Lecturile de astăzi ne sugerează intenţii foarte generoase pentru rugăciune. Să ne rugăm, deci, pentru ca apostolii şi creştinii timpului nostru să ştie să evite toate controversele, problemele inutile, care nu sunt în legătură cu adevărata, sănătoasa doctrină despre religie. Să ne rugăm ca să ştim să evităm marea tentaţie a căutării banului. Să ne rugăm pentru cei care vor să se îmbogăţească cu orice preţ, pentru ca şi ei să înţeleagă că dorinţa dezordonată a banului este rădăcina tuturor relelor. Să ne rugăm pentru ca apostolii şi toţi creştinii să tindă spre adevăratele bunuri: credinţa, caritatea, răbdarea, blândeţea. Şi să cerem ca toţi să fie vindecaţi „de duhurile rele şi de bolile lor”, după cum a fost vindecată femeia din evanghelie. Să ne rugăm pentru ca toţi să poată ajunge la viaţa veşnică la care suntem chemaţi.