en-USro-RO

| Login
28 februarie 2020

Neh 8,1-4.5-6.7-12; Ps 18; Lc 10,1-12

„Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini”. Pe pământ sunt circa cinci miliarde de oameni. Pentru un seceriş aşa de mare lucrătorii sunt cu adevărat puţini, în special dacă ne gândim la preoţi. Trebuie, deci, să ne rugăm ca Domnul să trimită lucrători în secerişul său, să-l rugăm să lumineze drumul celor pe care el îi cheamă şi să le dea tăria să răspundă.

Prima lectură vorbeşte, cel puţin indirect, despre studioşii Sfintei Scripturi, care încearcă să facă mai accesibil mesajul lui Dumnezeu.

La întoarcerea din exil, în cursul unei grandioase ceremonii, se aduce la cunoştinţă acestui popor, care nu fusese educat, legea Domnului. Dificultatea nu era deloc mică şi, în plus, exista handicapul limbii ebraice pe care evreii în exil n-o mai vorbiseră, căci ei adoptaseră limba aramaică, iar Legea lui Moise fusese scrisă în ebraică. Era deci necesară nu numai citirea legii, ci şi traducerea şi găsirea unui sistem de a o face inteligibilă poporului. Şi iată: „Leviţii explicau poporului LegeaY Se citeau lămurit bucăţi din cartea Legii lui Dumnezeu şi erau explicate în aşa fel încât toţi înţelegeau ceea ce se citea”. Aceasta a umplut poporul de mare emoţie şi bucurieY: „Atunci tot poporul a făcut sărbătoare, deoarece a înţeles cuvintele care fuseseră proclamate”. E ceva normal: când există un contact direct cu cuvântul lui Dumnezeu, el devine motiv de sărbătoare şi de viaţă pentru tot poporul. Studioşii Bibliei au datoria de a face posibilă această sărbătoare, această viaţă, această bucurie. Datoria lor este diferită de aceea a predicatorilor, care vorbesc direct poporului. Ei pregătesc predica, explicând bine cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca predica să poată fi mai fidelă acestui cuvânt divin şi, de aceea, mai fructuos. În acest mod, ei contribuie la instruirea poporului, la bucuria sa, la caracterul său cu adevărat creştin.

„Bucuria Domnului este tăria voastră”, spune Nehemia poporului. Tăria şi bucuria vin din cuvântul lui Dumnezeu care este hrană şi lumină, cea mai preţioasă, cea mai consolantă pe care o avem pe pământ.