en-USro-RO

| Login
7 iulie 2020

Bar 4,5-12.27-29; Ps 68; Lc 10,17-24

Prima lectură, prezentându-ne cetatea Ierusalimului „văduvă şi părăsită de toată lumea din pricina păcatelor fiilor ei”, dar şi plină de speranţă pentru recuperarea lor, ne face să ne gândim la Maria, mama adevăratului Ierusalim, preocupată pentru fiii ei, care nu l-au urmat pe Domnul, ci s-au îndepărtat de el şi au păcătuit.

În apariţiile sale, sfânta Fecioară îşi arată întotdeauna maternitatea ei plină de preocupare faţă de cei păcătoşi, îndeamnă la rugăciune pentru ei, îi invită la pocăinţă, îi încurajează aşa cum o face Ierusalimul: „Curaj, copiii mei, strigaţi către Dumnezeu, pentru că cel care a trimis nenorocirea asupra voastră îşi va aduce aminte de voiY Cugetul vostru v-a făcut să rătăciţi departe de Dumnezeu; întorcându-vă, străduiţi-vă să-l căutaţi din nou cu o râvnă de zece ori mai mareY„. Maria este mama care îi cheamă pe toţi la convertire, cu un elan plin de încredere, cu bunătate, cu tărie. Ea ne iubeşte şi vrea bucuria noastră, de aceea, ea ne adresează cuvintele sale: „Faceţi pocăinţă! Faceţi pocăinţă!Y Rugaţi-vă pentru sărmanii păcătoşiY„. Calea bucuriei adevărate şi calea convertirii coincid.

Să ne unim cu ea, să aducem în faţa sa lumea de astăzi cu dezamăgirile ei, cu neliniştile ei, cu păcatele ei, cu speranţele ei inconştiente de mântuire, pentru ca toţi fraţii noştri, întorcându-se la Dumnezeu, să regăsească bucuria.