en-USro-RO

| Login
11 decembrie 2019

Calendarul zilei

Miercuri, 11 decembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Damasus I, pp. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 2-a din Advent
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent I
violet (alb), II
Lectionar
Is 40,25-31: Domnul atotputernic îi dã puteri celui obosit.
Ps 102: Binecuvânteazã-l, suflete al meu, pe Domnul.
Mt 11,28-30: Veniți la mine toți cei osteniți.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 2-a din Advent

Gal 3,1-5; din Lc 1; Lc 11,5-13

Ştim că pentru sfântul Paul eroarea galatenilor era foarte gravă, deoarece era vorba despre un lucru fundamental. Ei voiau să obţină mântuirea prin intermediul faptelor lor, împlinind lucrările legii, observând legea lui Moise; ei se convingeau tot mai mult că pe acest lucru se bazează mântuirea. Paul luptă cu putere împotriva acestei erori, care zădărniceşte întreaga viaţă spirituală şi orice raport cu Dumnezeu. Fundamentul mântuirii nu sunt faptele, ci credinţa. Este vorba de a-l primi pe Duhul Sfânt, lucru posibil nu prin operele umane, nu prin eforturile umane: el este darul care se obţine prin credinţă şi rugăciune. Isus spune: „Tatăl vostru ceresc va da pe Duhul Sfânt acelora care îl cer”; el este un dar gratuit.

Desigur, operele sunt necesare, dar problema este unde punem fundamentul vieţii noastre. Fundamentul este credinţa; operele trebuie să urmeze credinţa, nu să vină înaintea ei. Noi contăm pe Dumnezeu, ştim că Dumnezeu ne-a iubit cel dintâi şi nu ne punem pe noi înşine înaintea lui Dumnezeu. Numai prin credinţă suntem conştienţi că suntem capabili de a săvârşi lucrările divine, desigur, nu cu puterile noastre, ci cu harul său. Să reflectăm bine la aceasta, deoarece avem întotdeauna iluzia în care trăiau galatenii, cum că mântuirea este în noi înşine, că importantă este bunăvoinţa noastră, efortul nostru. Nu. Fundamentul mântuirii este credinţa, este harul lui Dumnezeu, şi efortul nostru trebuie să fie acela de a-l primi, de a-l primi pe Dumnezeu, de a primi iubirea sa gratuită, nu de a fabrica propria noastră sfinţenie, perfecţiunea noastră. Astfel, vom sfârşi prin a trăi cu conturile făcute, blocaţi în noi înşine, negând pentru totdeauna iubirea.

Să cerem harul de a înţelege că totul vine de la Dumnezeu şi că atitudinea noastră fundamentală trebuie să ne deschidă pentru primirea darului lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt.