en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Gal 4,22-24.26-27.31B5,1; Ps 112; Lc 11,29-32

Paul scrie cu accente de triumf: „Noi nu suntem copiii sclavei, ci ai femeii libereY Ierusalimul de sus este liber şi acesta este mama noastră. Cristos ne-a eliberat, ca să fim cu adevărat liberi. Fiţi, deci, tari şi nu lăsaţi să vi se pună din nou jugul sclaviei”.

Sunt aceleaşi accente pe care le găsim în evanghelie. Luca relatează că, inaugurând predica sa la Nazaret, Isus şi-a aplicat sieşi oracolul lui Isaia: „Duhul Domnului este asupra mea; el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să proclam prizonierilor eliberarea, să anunţ un an de libertate celor oprimaţiY„. În Evanghelia după Ioan, Isus va spune: „Dacă rămâneţi credincioşi cuvintelor mele, veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi”.

Isus a venit pentru a-i restitui omului întreaga sa demnitate, care nu poate exista decât în libertate. Creştinii sunt liberi, au fost făcuţi liberi de Isus şi aşa trebuie să rămână, cum îi îndeamnă Paul pe galateni: „Nu lăsaţi să vi se pună din nou jugul sclaviei”. Trebuie, deci, mereu să ne educăm pentru libertate, am putea spune că trebuie mereu să eliberăm libertatea noastră de falsa libertate, care aşa de uşor degenerează într-o cutremurătoare sclavie. A fi liberi înseamnă a fi capabili de a ne asuma propriile responsabilităţi, pentru a rămâne în libertate.

Sfântul Paul, scriind galatenilor, nu combătea păcatul: observarea legii lui Moise nu era un păcat, nici un lucru imoral în sine. Paul lupta pentru libertatea acestor creştini, ce lăsau să li se impună un jug de care ei au fost eliberaţi de Cristos şi, mai mult, erau convinşi de necesitatea acestei noi sclavii.

„Cristos ne-a eliberat pentru ca noi să fim liberi!” Libertatea noastră este aceea de a urma inspiraţia Duhului Sfânt. Este o mare bucurie şi deschide libertatea noastră spre dimensiuni incredibile şi atât de frumoase. În această libertate interioară vedem cu ochii milostivirii şi ai compasiunii sclavia materială şi morală a atâtor fraţi şi găsim curajul să luptăm cu ea pentru ca ei să fie liberi, cu toate mijloacele pe care iubirea şi speranţa, inspirate din evanghelie, ni le sugerează.