en-USro-RO

| Login
24 februarie 2020

Gal 5,18-25; Ps 1; Lc 11,42-46

Isus le vorbeşte educatorilor poporului său şi îi acuză pentru că împiedică libertatea poporului, în loc să o favorizeze. Educaţia trebuie să conducă la libertate, să fie, deci, educaţia inimii, în timp ce în educator există adeseori tentaţia de a insista asupra aspectelor externe şi de a neglija interiorul. Dar, astfel, se formează sclavi, şi nu oameni liberi: „Vai vouă, învăţători ai Legii, pentru că puneţi pe spinarea oamenilor sarcini cu neputinţă de purtat, pe care voi nici cu un deget nu le atingeţiY Daţi zeciuială din mentă, din rută şi din toate zarzavaturile, dar daţi uitării dreptatea şi dragostea lui Dumnezeu”. Perfecţiunea în lucrurile exterioare alimentează mândria educatorului; efortul de a elibera inima, în schimb, îl face umil, deoarece ştie că el însuşi nu a terminat să progreseze în această eliberare interioară.

În Scrisoarea către Galateni, Paul vorbeşte în acelaşi sens când opune carnea Spiritului. Carnea este omul natural, corupt de păcatul originar, şi produce acte care împiedică libertatea şi conduc la o nouă sclavie. Şi legea, împotriva acestor acte, nu are decât imperative negative: „Nu vei faceY nu vei spuneY„, indicându-ne un minim necesar pentru a nu fi în dizgraţia lui Dumnezeu. Duhul, în schimb, ne ajută să lucrăm în iubire, care nu se mulţumeşte cu minimum, dar tinde spre o plinătate a vieţii, în plinătatea libertăţii de a dărui totul din noi înşine. Şi în această dăruire totală, ne ajută să regăsim bogăţii extraordinare: „Rodul Spiritului este iubire, bucurie, pace, răbdare, bunăvoinţă, bunătate, fidelitate, blândeţe, stăpânire de sine”. „Împotriva acestor lucruri nu există lege”, adaugă sfântul Paul, şi aşa se poate trăi liber, într-o libertate plină de bucurie şi de pace.

Darul Duhului B o ştim bine B ne vine din sacrificiul lui Isus, sacrificiul total, din care se naşte libertatea deplină a Celui Înviat. Să cerem, deci, la orice Liturghie, acest prim dar credincioşilor, pentru ca ei să poată trăi tot mai mult condiţia de înviaţi în Cristos.