en-USro-RO

| Login
4 iulie 2020

Ef 2,1-10; Ps 99; Lc 12,13-21

Domnul ne învaţă că trebuie să ne preocupăm să ne îmbogăţim înaintea lui Dumnezeu, adică în caritate: este evident că reproşul adresat bogatului care se bucură de bogăţiile sale şi nu ştie că moartea este aproape este acela de a se fi gândit numai la sine, fără să se gândească câtuşi de puţin la cei săraci, când ogoarele sale îi dădeau recolte atât de mari încât nici măcar nu încăpeau în hambarele sale.

Trebuie să ne îmbogăţim, înaintea lui Dumnezeu, în caritate. Aş vrea să subliniez un exemplu de caritate ce ne este prezentat astăzi în pasajul Scrisorii către Efeseni. Sfântul Paul le scrie păgânilor convertiţi la creştinism şi celebrează unitatea pe care Dumnezeu a realizat-o între iudei, poporul ales şi păgâni, în Cristos. „Fraţilor, odinioară voi eraţi morţi din cauza greşelilor şi păcatelor în care trăiaţiY„. Nu mistifică realitatea: erau în păcat. Dar nici nu termină fraza şi continuă: „Între oamenii răzvrătiţi împotriva lui DumnezeuY ne aflam şi noiY sortiţi mâniei ca şi ceilalţi”.

Paul insistă asupra propriei nevrednicii înaintea lui Dumnezeu. Ar fi putut să fie partinic, subliniind bogăţia religioasă a iudeilor în raport cu condiţia mizeră a păgânilor şi ar fi fost, astfel, chiar conform adevărului, deoarece iudeii aveau o viaţă religioasă şi morală superioară aceleia a păgânilor. Dar n-a făcut aceasta: dimpotrivă, s-a pus pe acelaşi plan cu păgânii împreună cu tot poporul său, pentru a primi împreună cu ei harul lui Dumnezeu: „Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cu care ne-a iubit pe noi, cei care eram morţi din cauza păcatelor noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos, prin al cărui har suntem mântuiţi”. Dumnezeu este bogat în milostivire şi înaintea lui suntem cu toţii pe acelaşi plan.

Astfel, Paul demonstrează în faţa păgânilor convertiţi o caritate plină de delicateţe, o caritate care este dificilă când ne simţim superiori altora, care nu fac lucruri nici frumoase, nici bune (şi subliniem: „cum sunt acelea pe care le facem noi”). În aceste condiţii, se trezeşte în noi un instinctiv simţ al mândriei: noi nu suntem aşa!

Caritatea, dimpotrivă, ne apropie de ceilalţi: chiar şi noi suntem capabili să facem răul, ca şi cei mai mulţi dintre ei, şi dacă nu l-am comis, acest lucru se datorează infinitei bunătăţi şi milostiviri a lui Dumnezeu faţă de noi.

Să-i cerem Domnului să întărească dragostea noastră faţă de el şi faţă de fraţii noştri: astfel, ne vom îmbogăţi înaintea lui Dumnezeu aşa cum el ne învaţă.