en-USro-RO

| Login
3 august 2021

Ef 3,2-12; din Is 12; Lc 12,39-48

Domnul ne atrage atenţia asupra neglijenţei pe care o putem arăta faţă de el. Am primit mult şi „cui i s-a dat mult, mult i se va cere”.

Remediul împotriva oricărei neglijenţe pare să fie indicat de Paul în această scrisoare, în care el reflectează asupra propriei vocaţii. Remediul este tocmai acesta: să meditezi asupra măreţiei chemării, să te minunezi înaintea generozităţii lui Dumnezeu, să te gândeşti atât la datorii, cât, mai ales, la harul lui Dumnezeu şi apoi să trăieşti în bucurie.

Paul medita asupra vocaţiei sale şi inima îi era plină de admiraţie, de entuziasm, de recunoştinţă: „Mie, celui mai mic între sfinţi, mi-a fost dat acest har”. Iată dispoziţia interioară a lui Paul. El se ştie cel mai mic între toţi şi gândul că Domnul i-a dat harul „de a vesti neamurilor păgâne nebănuitele bogăţii ale lui Cristos” îl umple de recunoştinţă şi de entuziasm. El consideră că fiecare efort al său este fără importanţă în comparaţie cu măreţia mesajului ce i-a fost încredinţat, şi deci împlineşte totul cu bucurie.

Şi noi trebuie să privim la bunătatea şi generozitatea lui Dumnezeu în chemarea pe care ne-a adresat-o, mai întâi de a fi creştini şi mai apoi în vocaţia specifică, şi să ne bucurăm profund pentru harurile pe care le-am primit. Dacă, în schimb, ne gândim numai la ceea ce trebuie să facem zi de zi, uşor suntem cuprinşi de oboseală, de un fel de apăsare şi de dezgust; ne preocupăm de ceea ce trebuie să facem, de succes şi de insucces, suntem traşi de aceste preocupări şi riscăm să fim neglijenţi şi leneşi. Dacă ne vom lăsa însă luminaţi de lumina evangheliei, de splendoarea bogăţiilor lui Cristos care ne-au fost încredinţate, bucuria noastră va fi mult mai mare şi generozitatea noastră mult mai uşoară.