en-USro-RO

| Login
Saturday, August 15, 2020

Rom 6,19-23; Ps 1; Lc 12,49-53

Defectele noastre îşi găsesc întotdeauna ocazii pentru a creşte: chiar cuvintele Scripturii au fost folosite în cursul veacurilor în modul de a le favoriza şi a le justifica. Sfântul Paul, în Scrisoarea către Romani, caută să elimine câţiva factori nocivi. El a afirmat că mântuirea ne-a fost dată prin har, şi nu prin faptele noastre; acum, însă, îi îndeamnă pe creştini: aşa cum în sclavia cărnii se producea nedreptatea şi necurăţia, la fel acum, eliberaţi de păcat şi slujitori ai lui Dumnezeu, este necesar să aducem roade de sfinţenie, pentru viaţa veşnică. Aceasta este absoluta noutate a faptelor credinţei, care îşi găsesc izvorul lor în Isus Cristos. Astfel, Paul evită pericolul ca adevărul mântuirii prin har să fie deformat pentru a justifica o conduită rea.

Totuşi, acest adevăr nu a fost întotdeauna primit în mod corect, astfel, Luter a afirmat că, îmbrăcaţi în harul lui Cristos ca într-o mantie, putem încă să fim păcătoşi, deoarece meritele lui Cristos acoperă păcatele noastre înaintea Tatălui. Nu este însă adevărat. Creştinii nu pot să fie în păcat şi să aibă şi harul: ei trebuie să facă o alegere.

În evanghelia de astăzi, şi Isus elimină unele păreri greşite ale discipolilor săi. El a venit să aducă pacea, ba chiar „el este pacea noastră”, cum le scrie Paul efesenilor, dar pacea pe care el o aduce nu este ca aceea pe care o dă lumea. Mesajul său de pace este împotriva unei false seninătăţi care evită eforturile, care evită în mod deprimant orice conflict. Iată pentru ce spune: „Credeţi că eu am venit să aduc pacea în lume? Vă spun, nu, ci mai degrabă dezbinarea!” Înaintea lui nimeni nu poate rămâne în neutralitate, ci trebuie să ia o poziţie, şi atunci se creează conflicte în noi şi în jurul nostru, şi ne aflăm, astfel, în faţa unor adversari: „Se vor dezbina trei împotriva a doi şi doi împotriva a treiY„. Un creştin trebuie să privească lucrurile în faţă şi să lupte cu curaj pentru adevăr, pentru împărăţia iubirii, împotriva viciilor care îi stau în cale. Mesajul din evanghelia de astăzi este unul ce îndeamnă la curaj.

Să-i cerem Domnului acea lumină care ne permite să distingem pacea adevărată de cea falsă, să ne dea curajul de a sluji adevărul, cu orice preţ. În Scrisoarea către Evrei, autorul invită creştinii să alerge cu perseverenţă având privirea îndreptată spre Isus şi îi îndeamnă: „Gândiţi-vă cu atenţie la acela care a suportat în sine o aşa de mare ostilitate din partea păcătoşilor, ca să nu obosiţiY nu aţi rezistat încă până la sânge în lupta împotriva păcatului!” Isus ne aduce la adevăr, ca să rezistăm până la sânge.