en-USro-RO

| Login
24 septembrie 2020

Rom 8,12-17; Ps 67; Lc 13,10-17

Textele de la liturgia de astăzi insistă asupra libertăţii. „Voi n-aţi primit un duh de robie ca iarăşi să vă temeţi, ci aţi primit Duhul înfierii”, scrie sfântul Paul, şi în altă parte scria: „Acolo unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea”. În evanghelie îl vedem pe Isus eliberând o femeie „stăpânită de diavol care de optsprezece ani o ţinea bolnavă”: „Femeie, eşti eliberată de neputinţa ta!”, şi indignându-se în faţa mustrărilor şefului sinagogii, preocupat pentru nerespectarea sabatului.

Dumnezeu vrea pentru noi adevărata libertate, libertatea căreia Paul îi indică o condiţie ce pare puţin contradictorie: „Toţi cei care se lasă conduşi de Duhul Sfânt sunt fii ai lui Dumnezeu”. Adevărata libertate nu este libertinajul, nu este spiritul de independenţă, ci docilitatea faţă de Duhul lui Dumnezeu, în încredere şi simplitate: ascultând de Duhul lui Dumnezeu, omul se eliberează de sclavia lumii şi a păcatului.

Cineva poate fi sclav al lumii în multe feluri: sclav al modei, al conformismului, nu numai în modul de a se îmbrăca, ci în modul de a trăi. Atâtea persoane nu au curajul să trăiască cum ar vrea, deoarece „nu e la modă”, şi se conformează spiritului lumii, „omului vechi”, cum scrie sfântul Paul. Creştinii, în schimb, sunt chemaţi să inventeze un mod nou de a trăi, nu să fie sclavi a ceea ce se face ori nu se face, să afle căile şi mijloacele chiar inedite pentru a face binele, pentru a fi fii ai lui Dumnezeu în libertate, cu o imensă încredere în Tatăl. Uneori pot greşi în unele încercări, dar dacă întotdeauna în acţiunile lor este prezent Duhul Sfânt, greşeala nu va merge prea departe, va fi corectată şi vor face binele după planul lui Dumnezeu.

Un creştin trebuie să fie liber nu numai în ceea ce priveşte obiceiurile lumii, ci în modul de a trăi ca fiu al lui Dumnezeu. Orice vocaţie este unică, nu există vocaţii identice. Odată se putea citi că o persoană spirituală făcea bine să imite în toate pe unul sau altul dintre sfinţi, dar este fals, aceasta nu este libertatea creştină. Fiecare sfânt are propria vocaţie şi vieţile lor ne pot inspira lucruri excelente, dar nu trebuie să imităm într-o manieră servilă, pasivă, nici un sfânt. Trebuie, mai degrabă, să găsim propria noastră cale, conform cu inspiraţiile Duhului ce se află în noi: acesta este pluralismul creştin.

Isus, în evanghelia de astăzi, nu numai că se preocupă să o elibereze pe această femeie, ci acţionează ca un om absolut liber, făcând minunea vindecării în zi de sâmbătă, deşi ştia că gestul său de bunătate va fi criticat şi dezaprobat cu asprime. Misiunea sa de mântuire îl îndeamnă să facă această vindecare, şi el o face cu o libertate suverană. Să-i cerem să ne ajute să găsim calea sfinţeniei pe care el a dispus-o pentru noi, într-o atitudine de ascultare şi supunere faţă de Duhul Sfânt.