en-USro-RO

| Login
20 septembrie 2020

Înţ 2,23B3,9; Ps 33; Lc 17,7-10

Cartea Înţelepciunii ne invită să învăţăm a privi lucrurile în profunzime, şi nu să ne lăsăm înşelaţi de aparenţe: „Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui DumnezeuY În ochii celor fără de minte drepţii sunt morţi cu desăvârşire, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire”. Iată iluzia celui care judecă după aparenţe: credinţa că cel care este contrariat, persecutat, chinuit de către oameni este profund nefericit, în realitate, cel care este în mâinile lui Dumnezeu, unit cu el, este plin de speranţă şi de pace în orice situaţie. Cine priveşte lucrurile în profunzime îşi dă seama foarte bine că, dimpotrivă, nu există fericire în bucuriile lumii, ci un teribil gol, şi tocmai acest gol provoacă cursa plăcerilor, în speranţa de a găsi satisfacţie şi plinătatea vieţii.

Am citit cu mai mult timp în urmă mărturia unui misionar, arestat în China în anii revoluţiei lui Mao, ca duşman al poporului. După interogatorii extenuante, torturi fizice şi psihologice, a fost supus judecăţii poporului. El spune că, acoperit de insulte şi de acuze infame, simţea o bucurie profundă: ştia că atunci era mai unit ca niciodată cu Isus în pătimirea sa. „Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire”.

Cartea Înţelepciunii continuă: „Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot”.

În orice suferinţă să nu ne oprim la ceea ce este superficial, să căutăm intenţia lui Dumnezeu, care întotdeauna este o intenţie de iubire: ne încearcă precum se încearcă aurul în cuptor, pentru a ne purifica, pentru a ne conduce la o iubire mai profundă, mai dezinteresată. Dacă Dumnezeu ne face să înţelegem aceasta, vom fi în pace, chiar şi în suferinţele cele mai mari.

Întotdeauna suntem în mâinile lui Dumnezeu, ochii săi sunt asupra noastră cu iubire în timp ce permite ca să fim încercaţi de durere: să rămânem, deci, fideli lui în orice circumstanţă şi vom avea plinătatea vieţii: „Cei care sunt fideli lui vor trăi alături de el în iubire”.