en-USro-RO

| Login
29 septembrie 2020

Înţ 7,22B8,1; Ps 118; Lc 17,20-25

„Împărăţia lui Dumnezeu nu vine aşa ca să o poţi recunoaşte după semne vizibileY Împărăţia lui Dumnezeu este în mijlocul vostru”.

Isus ne cheamă la o vigilenţă constantă şi plină de pace, pentru a recunoaşte lumina şi iubirea lui Dumnezeu în lucrurile obişnuite, cotidiene. Isus B este el însuşi împărăţia lui Dumnezeu în persoană B în aparenţă era un om ca ceilalţi, nu-şi arăta gloria de Fiu al lui Dumnezeu, şi totuşi a venit de la Tatăl pentru a ne învăţa calea înţelepciunii. El însuşi este Înţelepciunea!

Deja înţelepţii Vechiul Testament au recunoscut că înţelepciunea nu este de la oameni, ci are în ea ceva divin: „Duh inteligent şi sfânt, unic şi multiplu, ager şi iute, pătrunzătorY„. Şi încă: „Ea este emanarea puterii lui Dumnezeu, reflexul luminii veşnice”. Lumină intelectuală, deci, care pătrunde orice lucru, dar şi lumină spirituală, care înseamnă mult mai mult, care ajută la cunoaşterea persoanelor, care pune în raport cu Dumnezeu însuşi şi „care se dăruieşte sufletelor sfinte şi face din ele prieteni ai lui Dumnezeu”. Aici avem o revelaţie foarte preţioasă; viaţa noastră intelectuală înseamnă o oarecare participare la viaţa divină.

În Noul Testament ea este completată şi depăşită de revelaţia lui Isus, Înţelepciunea divină care luminează toate circumstanţele vieţii umane şi ne ajută să trăim într-un raport total cu Dumnezeu. Nu numai „emanarea  puterii lui Dumnezeu”, dar, aşa cum este exprimat în Scrisoarea către Evrei, „strălucirea gloriei şi chipul fiinţei lui Dumnezeu care ţine toate prin cuvântul puterii sale” (1,3). Iată darul lui Dumnezeu, împărăţia lui Dumnezeu în mijlocul nostru: el însuşi.

Dar este necesar să-l primim în noi, împlinind, astfel, arzătoarea dorinţă a lui Isus, pe care a exprimat-o în rugăciunea către Tatăl înaintea pătimirii sale: „Eu în ei şi tu în mineY pentru ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”.