en-USro-RO

| Login
26 februarie 2020

2In 1,3.4-9; Ps 118; Lc 17,26-37

După ce până acum, la prima lectură, am citit din scrisorile sfântului Paul, astăzi, liturgia ne propune Scrisoarea a doua a sfântului Ioan, care este un rezumat al întregii sale învăţături şi ne introduce în atmosfera caracteristică a vieţii interioare a sfântului Ioan, de căutare împreună a adevărului şi a iubirii.

Ceea ce mă impresionează mai mult în această scrisoare este tocmai sinteza, care nu omite nici un aspect al vieţii creştine. Este o învăţătură importantă pentru noi, care suntem mai degrabă înclinaţi să insistăm asupra unui aspect sau altul, uitând de toate celelalte. Sfântul Ioan, în schimb, uneşte toate aspectele vieţii în Cristos într-o sinteză minunată. El insistă asupra iubirii, ne propune din nou porunca pe care am primit-o încă de la început: „Să ne iubim unii pe alţii”. Însă nu uită căutarea adevărului: el iubeşte „în adevăr”, doreşte harul, mila şi pacea „în adevăr şi în iubire”, se bucură să-l fi întâlnit pe cel care merge „în adevăr”. Un adevăr care este în esenţă cristologic, care este în Isus, acelaşi Isus venit în trup, un adevăr făcut trup care nu trebuie să fie abandonat pentru nici o teorie nouă, propusă de „mulţi amăgitori care s-au răspândit în lume, oameni care nu mărturisesc credinţa în Isus Cristos ce s-a făcut om”.

Astfel, sfântul Ioan rămâne ataşat de esenţial. Când vorbeşte despre iubire, este foarte concret şi nu uită ascultarea de porunci: „În aceasta stă iubirea: ca să trăim după poruncile lui”.

Toate aspectele vieţii creştine se întâlnesc în raportul cu Tatăl şi cu Fiul: a rămâne în Fiul pentru a-l poseda, de asemenea, şi pe Tatăl; a rămâne în adevăr pentru a trăi în iubire; a fi docili faţă de porunci pentru a trăi în adevăr şi în iubire.

Să-i cerem astăzi Domnului capacitatea de a face o sinteză adevărată, vie, în viaţa noastră: sinteza între adevăr şi iubire, între ascultarea faţă de porunci şi spontaneitatea spiritului, o sinteză întemeiată pe unirea cu Isus şi, în el, cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.