en-USro-RO

| Login
24 februarie 2020

Ap 5,1-10; Ps 149; Lc 19,41-44

Ne pregătim pentru sărbătoarea Cristos Rege, pe care o vom celebra duminica următoare şi care încheie ciclul liturgic, şi pentru aceasta suntem ajutaţi de lectura din Cartea Apocalipsului. Pagina de astăzi ni-l arată pe Cristos Rege al lumii întregi, şi face acest lucru într-un mod simbolic, după pagina de ieri, care ni l-a prezentat pe Dumnezeu în gloria cerească. „În mâna dreaptă a celui care şade pe tron B scrie sfântul Ioan B am văzut o carte în formă de sul, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, sigilată cu şapte peceţi”. Este cartea care conţine istoria lumii, aşa cum Dumnezeu o vrea. Nimeni nu este demn să deschidă cartea şi să o citească, adică nimeni nu este vrednic să actualizeze planul lui Dumnezeu în ce priveşte istoria oamenilor, totul este obscur, totul este sigilat, blocat. Însă există o revelaţie: „Unul dintre bătrâni mi-a zis: *Nu mai plânge! Iată, Leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David, a ieşit biruitor: el va deschide cartea şi cele şapte peceţi ale ei+„. Există, deci, un învingător, capabil să conducă istoria umană după planul lui Dumnezeu: este „leul din tribul lui Iuda”. Această expresie îl evocă pe Mesia, regele ales de Dumnezeu, unsul lui, capabil să stăpânească lumea: e un leu puternic, tare. Şi aici se revelează sensul profund, creştin al Apocalipsului. Este anunţat un leu şi se vede un miel; se anunţă un învingător şi este arătată o victimă. Există un contrast puternic, incredibil: „A învins leul din tribul lui IudaY Apoi am văzut, drept în faţa tronuluiY, un Miel, stând ca înjunghiat”. Cristos este rege, este leul din tribul lui Iuda deoarece a fost Mielul înjunghiat. Gloria lui Cristos nu vine din victoria unui mare conducător împotriva asupritorilor poporului, aşa cum era visul atât de drag şi îndelung vehiculat de toţi iudeii. Victoria adevărată, victoria divină a fost jertfa unui Miel, care, înjunghiat, a meritat puterea asupra întregii istorii umane: „Tu eşti vrednic să primeşti cartea pecetluită şi s-o deschizi, căci ai fost jertfit şi prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din toate triburile, limbile, popoarele şi naţiunile”. Acum, Cristos Rege conduce istoria umană, dar n-o conduce într-o manieră umană: împărăţia sa este o împărăţie de preoţi, care vor domni pe pământ într-un mod paşnic, o împărăţie de dreptate, de iubire şi de pace.

Suntem chemaţi să intrăm în împărăţia Fiului preaiubit, urmându-l în sacrificiul său, devenind asemenea Mielului jertfit. Cei douăzeci şi patru de bătrâni care se prosternă în faţa Mielului ţin în mână fiecare „o harpă şi cupe de aur pline cu parfumuri, care sunt rugăciunile sfinţilor”: răspândirea împărăţiei Mielului depinde şi de răspunsul „sfinţilor”, adică al creştinilor pe pământ. Dacă ei trăiesc în dorinţa să vină împărăţia lui Dumnezeu, dacă sunt ascultători faţă de Duhul lui Cristos, această împărăţie, prin intermediul lui Cristos, se actualizează tot mai mult.

Să-i cerem Domnului să ne ajute să înţelegem nezdruncinata tărie a împărăţiei sale, să înţelegem că, într-adevăr, el este învingătorul şi că victoria Mielului înjunghiat este victoria iubirii generoase.