en-USro-RO

| Login
16 ianuarie 2021

Ap 22,1-7; Ps 94; Lc 21,34-36

Încheiem anul liturgic cu viziunea noului Ierusalim, a tronului lui Dumnezeu şi a Mielului: „Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului se va afla în cetate, iar slujitorii lui i se vor închina, îi vor vedea faţa şi numele lui va fi scris pe frunţile lor”. Esenţial este raportul cu Dumnezeu: să vedem faţa sa şi să purtăm numele său. „Să-l vadă pe Dumnezeu” este aspiraţia arzătoare a evreului pios, exprimată în psalmi: „Când voi vedea faţa ta?Y Arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţiY„. Noi cunoaştem faţa lui Dumnezeu: este chipul omului Isus: „Cine mă vede pe mine îl vede pe Tatăl”. Poate că ne gândim foarte puţin, dar Isus, venind în mijlocul nostru, ne-a dat într-un oarecare sens o anticipare a viziunii beatifice: ştim cum este Dumnezeu deoarece Fiul ne-a arătat-o prin cuvintele şi faptele sale.

Viziunea perfectă, ne-a spus, de asemenea, Isus, este pentru cei cu inima curată: „Fericiţi cei curaţi cu inima, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu”. Să acceptăm, deci, cu bucurie ca Domnul să ne purifice prin încercări şi ispite, pentru ca viaţa noastră să fie mereu îndreptată spre el, în împlinirea voinţei sale.

Să cerem pentru aceasta ajutorul Mariei, pentru că de multe ori noi suntem capabili să începem un lucru, dar ne lipseşte statornicia în bine. Lucrarea care trebuie să se împlinească în noi este o operă divină, este o creaţie nouă, şi numai Dumnezeu o poate duce la capăt, dar chiar şi pentru a coopera la ea avem nevoie de darul său şi de asistenţa maternă a sfintei Fecioare. Noi aducem apa noastră, ca şi servitorii de la Cana, îndrumaţi de Maria, şi Isus o transformă în vin. Atunci bucuria noastră va fi deplină.