en-USro-RO

| Login
18 noiembrie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 18 noiembrie 2018

Sfintii zilei
Sfințirea Bazilicilor „Sf. Petru” și „Sf. Paul”;
Fer. Carolina Kozka, fc. m.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 33-a de peste an
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã duminicalã
verde, I
Lectionar
Dan 12,1-3: În acel timp va fi salvat poporul tãu.
Ps 15: Pãzește-mã, Dumnezeule, pentru cã îmi caut refugiu în tine!
Evr 10,11-14.18: El, printr-o singurã jertfã, i-a dus la desãvârșire pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți.
Mc 13,24-32: Va aduna pe toți aleșii sãi din cele patru vânturi.

Gen 49,2.8-10; Ps 71; Mt 1,1-17

Lunga succesiune de nume din evanghelie ne demonstrează că planul lui Dumnezeu nu este improvizat: Dumnezeu de la început pregăteşte venirea lui Cristos şi o face posibilă la plinirea timpurilor. O „plinire” care, din punct de vedere uman, este cel puţin surprinzătoare: timpul respectiv nu promitea nimic, locul naşterii este un sat foarte mic, Iosif este din neamul lui David, dar e un necunoscut, având şi o muncă foarte modestăY Dumnezeu este stăpânul imposibilului şi îşi actualizează planurile sale când nimeni nu se mai aşteaptă: să-l lăsăm să o facă şi în viaţa noastră, nu numai cu resemnare, ci şi cu încredere deplină.

Prima lectură este profeţia lui Iacob care vorbeşte despre sceptrul lui Iuda, care promite un învingător: „Un leu tânăr este Iuda”, un stăpânitor: „În faţa ta se vor prosterna fiii tatălui tău”. Cristos e fiul lui Iuda, dar cum se adaptează această imagine la Cristos?

Apocalipsul ne-o arată într-un mod neaşteptat. „Vezi B zice unul dintre bătrâni B a învins leul din tribul lui Iuda” (Ap 5,5), însă învingătorul este un miel jertfit, nu un leu care devorează prada. Şi totuşi, învingătorul este, într-adevăr, leul lui Iuda. Dar victoria sa nu e obţinută într-un mod uman, ci într-un mod diferit, mai perfect. El învinge cu sacrificiul de sine şi victoria sa continuă să se actualizeze: Cristos de pe cruce îi atrage pe toţi oamenii, şi astfel, este învingătorul promis, care vine din tribul lui Iuda.

Chiar şi psalmul este pe aceeaşi linie: vorbeşte despre un rege, dar nu cu formule de război, ci de bunătate şi de îndurare. Fiul regelui va domni peste un popor umil şi sărac, îi va asculta pe cei sărmani, va face dreptate salvându-i pe fiii săracilor.

E o bucurie pentru noi să recunoaştem semnele cele mai contrastante ale împărăţiei lui Dumnezeu, întotdeauna aspecte noi ale misterului, într-o manieră fidelă şi, în acelaşi timp, nouă.