en-USro-RO

| Login
8 decembrie 2019

Calendarul zilei

Duminică, 8 decembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Narcisa, fc.
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Advent
Liturghie proprie, Credo, prefațã pentru Advent I
violet, II
Lectionar
Is 11,1-10: El îi va judeca pe cei sãraci cu dreptate.
Ps 71: În zilele lui, va înflori dreptatea și multã pace.
Rom 15,4-9: Cristos i-a mântuit pe toți oamenii.
Mt 3,1-12: Convertiți-vã, pentru cã s-a apropiat împãrãția cerurilor!

2Sam 7,1-5.8-11; Ps 88; Lc 1,67-69

Suntem în vigilia Crăciunului, ne mai rămân puţine ore pentru a completa pregătirea noastră. Liturgia de astăzi ne sugerează o mai profundă apreciere a darului pe care Tatăl ceresc ni-l face, amintindu-ne că acest dar a fost pregătit cu mare iubire de foarte mult timp. Citim despre paralelismul dintre cele două mesaje divine strâns legate între ele: primul îi este adresat regelui David, al doilea Mariei. Al doilea face trimitere explicită la primul. „Casa ta B îi spune Domnul lui David B şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea, iar tronul tău va rămâne în veci neclintit”. Mariei, la Buna-Vestire, îngerul îi spune: „Domnul îi va da tronul lui David, tatăl său, va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia sa nu va avea sfârşit”. Există, deci, o pregătire foarte lungă pentru darul Crăciunului.

În mesajul către David este deja exprimată iubirea lui Dumnezeu pentru poporul său şi pentru David, o iubire mare, generoasă, o iubire preocupată nu de a lua, ci de a da. David, dintr-un păstor sărac, a devenit rege puternic, bogat, victorios şi bine aşezat în palatul său. Se gândeşte, deci, să-i facă un dar lui Dumnezeu: îi va face o casă, adică un templu, un templu frumos, în locul cortului în care se găsea arca alianţei. Dumnezeu desigur, va fi de acord: cine nu ar fi de acord să fie slujit bine, să fie onorat, glorificat? Şi totuşi, Dumnezeu, nu va fi de acord, el zice nu. De ce? Pentru că Dumnezeu e Iubire şi, fiind Iubire, nu s-a gândit să ia, ci să dea, şi cât mai mult. Şi îi face lui David promisiuni imense: „Nu tu îmi vei face o casă, ci eu îţi voi face o casă, şi voi face o casă pentru poporul meu. Voi stabili în acest loc poporul meu, îl voi înrădăcina şi va trăi în pace la locul său şi mai mult nu va mai fi tulburat”.

Iată, deci, generozitatea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Un plan măreţ, care se realizează deja imperfect în timpul fiului lui David, Solomon, dar care se va împlini pe deplin după secole: „Vei zămisli un fiu B i-a spus Mariei B el va fi mare şi se va chema Fiul Celui Preaînalt. Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său”. Iată darul lui Dumnezeu, un dar pregătit de veacuri cum spune sfântul Paul în Scrisoarea către Romani: „Misterul ascuns de veacuri, a fost revelat acum”. Acum ştim ce sens avea promisiunea lui Dumnezeu. Cu mii de ani mai înainte de Buna-Vestire, Dumnezeu pregătea deja minunatul său dar. Când noi pregătim un dar de câteva zile, de câteva săptămâni, acest lucru vorbeşte de la sine despre afecţiunea noastră.

Dumnezeu pregăteşte de veacuri darul său. Şi Maria, primind mesajul îngerului, putea înţelege toată profunzimea, toată forţa iubirii lui Dumnezeu, gândind că acum se actualizează planul lui Dumnezeu revelat nouă cu mai multe secole mai înainte.

Cu ea şi prin intermediul ei, să ne deschidem inima pentru aceste lucruri măreţe, pentru darul pe care Dumnezeu ni-l va da în această noapte.