en-USro-RO

| Login
24 iunie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 24 iunie 2018

Sfintii zilei
† NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZÃTORUL
Liturghierul Roman
† NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZÃTORUL
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
Is 49,1-6: Voi face din tine lumina popoarelor.
Ps 138: Te laud, Doamne, pentru cã m-ai fãcut o fãpturã atât de minunatã.
Fap 13,22b-26: Ioan a predicat un botez al pocãinței întregului popor al lui Israel.
Lc 1,57-66.80: Se va numi Ioan.

1In 5,5-13; Ps 147; Lc 5,12-16

Evanghelistul Ioan, în scrisoarea sa, insistă asupra explicaţiei raportului dintre credinţă şi viaţă: „V-am scris aceste lucruri vouă, celor care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică”. La fel, în concluzia evangheliei sale: „Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristos şi pentru ca voi, crezând, să aveţi viaţă în numele său”. Pentru a avea viaţă, e necesar să aderi la Isus, care este viaţa: „Cine îl are pe Fiul are viaţa”, scrie sfântul Ioan.

Şi în evanghelie desprindem acest adevăr: „În el era viaţa”, care străluceşte în toată splendoarea sa.

Un lepros se prezintă la Isus pentru a fi vindecat şi „Isus, întinzând mâna, l-a atins”. Este un gest impresionant, deoarece contactul era foarte periculos. Dar Isus poate să o facă, el a venit pentru aceasta: întruparea s-a realizat tocmai pentru ca Isus să poată „atinge” bolile şi mizeria noastră. Este, deci, un gest simplu, dar bogat în semnificaţie. Minunea vindecării leprosului, prin atingerea mâinii lui Isus, rezumă în sine toată viaţa şi misiunea sa. Isus atinge fără să se contamineze; dar într-un alt moment va accepta chiar şi contaminarea, până la a se face lepră, „păcat”, pentru noi, pe cruce. A voit să sufere toate consecinţele păcatului, pentru ca noi să avem victoria asupra morţii şi a păcatului.

De câte ori Isus ne atinge bolile noastre, ca să ne dea plinătatea vieţii!