en-USro-RO

| Login
7 iulie 2020

Is 9,2-4.6-7; din Idt 13; Lc 1,33-47

E o mare bucurie pentru noi să o putem cinsti pe Maria cu titlul de regină şi să putem contempla momentul încoronării sale.

Maria este regină pentru că este mama lui Isus, Rege al universului, Mântuitorul întregului neam omenesc.

Îmi vin în minte tablourile lui Fra Angelico, ce reprezintă încoronarea, în care atitudinea Mariei este aceeaşi ca şi în momentul Bunei-Vestiri: Maria se apleacă pentru a primi coroana, aşa cum s-a înclinat odinioară pentru a primi vestea îngerului. Există o asemănare plină de semnificaţie, deoarece nu uităm că cea care este încoronată este umila servitoare a lui Dumnezeu, ba s-ar putea chiar spune este însăşi umilinţa încoronată. Maria regină ne repetă afirmaţia din Magnificat: „Dumnezeu i-a dat jos de pe tronuri pe cei puternici şi i-a înălţat pe cei umili”.

Umilinţa nu este înjosirea fără scop, nu este renunţarea la orice demnitate, ci este tocmai calea spre adevărata demnitate, spre gloria pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea şi care poate fi numai gloria celor smeriţi cu inima, gloria lui Isus, smerit cu inima.

De fiecare dată când spunem la Liturghie: „Prin Cristos, cu Cristos şi în Cristos, ţie, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea şi mărirea”, ne gândim că aceasta nu este o glorie plină de mândrie, ci una umilă, gloria iubirii care s-a dăruit pe sine până la sfârşit.

Să-i cerem Mariei, bucurându-ne cu ea de gloria şi de umilinţa ei, să ne umple inima de încredere într-însa. De fapt, tocmai pentru că gloria ei este una umilă, Maria continuă să se pună încă în slujba tuturor fiilor ei. Este regină pentru a ne elibera de orice nedreptate, de orice angoasă, de orice dificultate.

Profeţia lui Isaia pe care o citim astăzi proclamă: „Jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea şi biciul care îi asuprea, tu le-ai sfărâmat”. Cuvintele acestea desemnează împărăţia lui Mesia şi, de asemenea, regalitatea Mariei: ea sfărâmă orice jug care apasă, ea dă libertate plină de bucurie inimii. Aceasta face Maria zi de zi pentru toţi cei care cred în ea şi se încred într-însa.