en-USro-RO

| Login
22 septembrie 2020

Fap 1,12-14; din Lc 1; Lc 1,26-38

Este clar motivul care a inspirat pentru sărbătoarea Rozariului alegerea acestei evanghelii: faptul că ea conţine primele cuvinte din Ave Maria: „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine”, cuvinte pe care le repetăm de atâtea ori când ne rugăm Rozariul. E un mod de a ne pune în prezenţa Mariei şi, în acelaşi timp, în prezenţa Domnului, deoarece „Domnul este cu ea”, să rămânem în simplitate alături de Maria, retrăind împreună cu ea toate misterele vieţii lui Isus, toate misterele mântuirii noastre.

Evanghelia bunei-vestiri, la prima vedere, ne prezintă un singur mister, dar dacă privim bine, în ea se găsesc toate misterele Rozariului: Buna-Vestire, dar şi vizitarea Elisabetei, pentru că textul pomeneşte de Elisabeta, precum şi de naşterea lui Isus: „Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus”. Chiar şi misterele de slavă sunt anunţate: „Va fi mare şi Fiul lui Dumnezeu se va chema; Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl săuY şi împărăţia sa nu va avea sfârşit”. În înviere şi înălţare, Isus va primi demnitatea de rege mesianic, gloria veşnică în împărăţia Tatălui. Deci misterele de bucurie şi misterele de slavă. S-ar părea că lipsesc cele de durere, dar le găsim chiar şi pe acelea, nu descrise, ci în principiul lor. Să ne gândim la răspunsul Mariei dat la vestea îngerului: nu este un strigăt de triumf, ci un cuvânt de umilinţă: „Iată slujitoarea Domnului”, care o pune într-o profundă consonanţă cu Slujitorul lui Dumnezeu anunţat de Isaia, Servitorul care va fi preamărit, dar mai întâi umilit, condamnat, ucis, „străpuns pentru păcatele noastre”.

Maria ştie, prin inspiraţia Duhului Sfânt, că misterele glorioase nu pot avea loc fără trecerea prin ascultarea încrezătoare şi dureroasă faţă de planul lui Dumnezeu.

Misterele Rozariului constituie o unitate şi este important să ştim că în fiecare mister de bucurie sunt prezente rădăcinile misterelor de slavă, dar şi de durere, ca şi cale spre glorie.

Să-i cerem Mariei să ne ajute să înţelegem profund unitatea misterului lui Cristos, pentru ca el să poată realiza în noi diferitele sale aspecte în toate evenimentele vieţii noastre.

Îmi face plăcere să prezint aici, în legătură cu rugăciunea Rozariului, un mic text pe care l-am găsit cu mai mulţi ani în urmă într-o revistă benedictină: „Spune-ţi Rozariul B spune Dumnezeu B şi nu te opri să asculţi aberaţiile unora care spun că este o devoţiune depăşită şi destinată pieirii. Eu ştiu ce este pietatea, nimeni nu poate spune că nu înţeleg aceasta, şi eu îţi spun că Rozariul îmi place când este recitat bine. Tatăl nostru, Bucură-te Marie, misterele Fiului meu pe care le meditaţi, eu vi le-am dat. Această rugăciune B eu îţi spun aceasta B este ca o rază din evanghelie, nimeni nu se va atinge de ea. Rozariul îmi place B spune Dumnezeu B simplu şi umil, aşa cum au fost Fiul meu şi Mama saY„.

Să reînnoim, dacă este necesar, dragostea noastră pentru Rozariu. Desigur, trebuie să ne rugăm cu respect, şi este mai bine să spunem doar două decade fără grabă decât cinci la galop. Spuse cu răbdare şi seninătate, este un mod de a fi în compania Mariei şi în prezenţa lui Isus.