en-USro-RO

| Login
26 septembrie 2020

Fap 28,11-16.30-31; Ps 97; Mt 14,22-33

Modul în care evangheliile ni-l prezintă pe Petru este foarte semnificativ. El este primul care vorbeşte, care acţionează, el este cel care se aruncă în apă pentru a ajunge mai repede aproape de Isus, el e cel care, în relatarea de astăzi, cere şi obţine posibilitatea de a merge pe apă în întâmpinarea lui, asemenea lui. Lui Isus care întreabă: „Voi cine spuneţi că sunt eu?”, Petru este cel care îi răspunde: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu”, şi lui, în replică, Isus îi spune: „Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica meaY Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor”.

Dar alte scene ni-l prezintă cu totul altfel. Aici se înspăimântă din cauza violenţei valurilor, şi Isus îi reproşează lipsa de credinţă; în timpul pătimirii, el protestează: „Chiar dacă toţi te vor părăsi, eu nu te voi părăsi”, şi puţin după aceea el îşi trădează învăţătorul.

Valoarea lui Petru nu stă în calităţile sau în acţiunile sale, ci în voinţa lui Dumnezeu, care l-a pus în capul Bisericii sale. Isus singur cunoaşte inima omului şi cunoştea foarte bine credinţa şi iubirea lui Petru. Importanţa lui Petru vine din credinţa sa. Şi importanţa papei vine tot din credinţă. În papa, Petru este prezent, prin voinţa lui Isus, iar noi trebuie să privim acest lucru cu ochiul credinţei. Noi nu ne punem încrederea în papa, ci în Isus, care este prezent în el, omul slab, în Isus care este prezent în Biserica sa.

Dar nu este posibil să privim spre papa cu ochiul credinţei decât dacă ne reflectăm viaţa în Domnul Isus.

Nu putem privi spre papa decât dacă privim cu ochii lui Isus.