en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020

2Sam 12,1-7.10-17; Ps 50; Mc 4,35-41

 

După ce ne-a relatat păcatul grav al lui David, sau, mai degrabă, „păcatele grave”, pentru că în acest caz, ca în atâtea altele, ascunderea primului păcat grav, adulterul, a condus la comiterea unui păcat şi mai mare, crima, după relatarea acestor păcate, deci, Biblia ne pune în faţă şi căinţa lui David, atât de admirabilă în sinceritatea ei pe cât de abominabilă a fost vina sa.

Putem observa însă cum Dumnezeu i-a dat lui David harul căinţei. Ne aflăm, într-adevăr, în faţa unei iniţiative divine. Dumnezeu îl trimite la David pe profetul Natan căruia îi inspiră o mare înţelepciune pedagogică, pentru a-l putea conduce pe David la părerea de rău pentru ceea ce a făcut. Profetul îi expune lui David un caz care la prima vedere nu are nimic comun cu păcatele sale: istoria unui om bogat care poseda multe animale şi a unui sărac care nu avea nimic, în afară de o oiţă. Bogatul ia oiţa săracului pentru a pregăti un ospăţ pentru prietenul său. Între această istorie, adulterul lui David şi uciderea lui Urie, nu părea să existe nici un raport, deci David nu se simţea implicat şi are reacţia regelui care trebuie să facă dreptate. „David s-a înfuriat împotriva acestui om B spune Scriptura B şi i-a spus lui Natan: Jur pe Domnul cel viu, omul care a făcut aceasta merită moartea. El va da înapoi de patru ori valoarea oiţei, pentru că a comis o asemenea faptă şi nu i-a fost milă”. Profetul îşi face cunoscută atunci manevra sa şi îi spune lui David: „Tu eşti acel om!” David, copleşit de daruri din partea Domnului, luase comoara lui Urie Hititul, soţia sa. S-a arătat, astfel, foarte nedrept, orbit de patima sexului, şi Dumnezeu, prin cuvântul lui Natan, îl face conştient de acest păcat grav şi anunţă pedeapsa.

David nu caută să se scuze. Când cineva dispune de putere, are întotdeauna posibilitatea de a se sustrage acuzaţiilor şi pedepsei, dar David este sincer şi mărturiseşte: „Am păcătuit împotriva Domnului”, corespunzând, astfel, la harul pe care Domnul i l-a oferit.


 

Astfel, gravele sale păcate au fost ocazie de progres în raportul său cu Domnul, care a putut să-l ierte şi să-l conducă la un simţământ religios mult mai profund, aşa cum o vedem în psalmul 50, Miserere.

În acelaşi mod Domnul ne ajută pe fiecare dintre noi să ajungem la conştiinţa vinovăţiei, atunci când am comis răul; este un aspect al milei sale. Uneori o lectură, cuvântul unui prieten, o întâmplare petrecută ne deschid ochii şi ne dăm seama că am făcut răul, că i-am fost necredincioşi lui Dumnezeu. E foarte important să primim această ofertă a harului care vine de la Dumnezeu cu aceeaşi sinceritate a lui David, fără să ne refugiem în ipocrizie. Atunci chiar şi greşelile noastre vor deveni ocazii de creştere spirituală, de aprofundare a raportului nostru cu Dumnezeu, pentru că atunci vom simţi mila sa şi harul său sfinţitor.