en-USro-RO

| Login
24 iunie 2018

Calendarul zilei

Duminică, 24 iunie 2018

Sfintii zilei
† NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZÃTORUL
Liturghierul Roman
† NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZÃTORUL
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
Is 49,1-6: Voi face din tine lumina popoarelor.
Ps 138: Te laud, Doamne, pentru cã m-ai fãcut o fãpturã atât de minunatã.
Fap 13,22b-26: Ioan a predicat un botez al pocãinței întregului popor al lui Israel.
Lc 1,57-66.80: Se va numi Ioan.

1Rg 8,22-23.27-30; Ps 83; Mc 7,1-13

Prima lectură de astăzi ne face să admirăm umilinţa lui Solomon, profundul său simţ religios. El a construit un templu preţios pentru Dumnezeu, splendid, dar rugăciunea sa exprimă conştiinţa imensei distanţe care există între Dumnezeu şi orice lucrare umană, chiar împlinită pentru gloria sa: „Cerurile, cu toată întinderea lor, nu pot să te cuprindă, cu atât mai puţin acest templu pe care l-am construit”. E un lucru plăcut să mărturiseşti că nu există proporţie între Dumnezeu şi om, şi e o lecţie mereu actuală şi mereu dificilă pentru noi: trebuie să facem totul pentru a-l preamări pe Dumnezeu şi să recunoaştem că nu vom ajunge niciodată să fim ca el. Omul va trebui mereu să recurgă la milostivirea divină, să conteze nu pe propriile merite, ci pe bunătatea sa, să vină la el cu rugi umile: „Doamne, Dumnezeul meu, ascultă rugăciunea pe care servitorul tău astăzi o înalţă către tine! Ascultă şi iartă!”
Aceeaşi lecţie o repetă Isus în evanghelie: „Când veţi fi făcut tot ceea ce v-am poruncit, spuneţi: *Suntem servitori inutili. Am făcut ceea ce trebuia să facem+„. Încrederea noastră trebuie să fie pusă numai în mila lui Dumnezeu: după ce vom fi făcut totul, trebuie să ne rugăm: „Ascultă şi iartă”. Atunci, Dumnezeu, care îşi află plăcerea în umilinţă, vine la noi.
Să ne apropiem, deci, de el cu încredere. Încrederea nu ne va lăsa inerţi, leneşi, punând totul pe seama bunătăţii divine; încrederea ne va face să lucrăm bine, cu un curaj senin, recunoscând că tot ceea ce reuşim să facem este darul bunătăţii sale.