en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020

1Rg 11,4-13; Ps 105; Mc 7,24-30

 

Lui David, care cu generozitate era preocupat să-i construiască lui Dumnezeu o casă frumoasă, adică un templu măreţ la Ierusalim, profetul Natan i-a răspuns din partea lui Dumnezeu: „Nu tu îmi vei construi mie casă, ci eu îţi voi construi ţie o casă”, adică o casă regală, o dinastie. „Unul dintre fiii tăi care îţi va fi succesor, el va construi o casă pentru numele meu”. Într-adevăr, lui David îi va succeda fiul său Solomon, care avea să construiască templul din Ierusalim: promisiunea lui Dumnezeu s-a adeverit.
Istoria succesivă însă demonstrează că această lucrare nu constituia deplina împlinire a oracolului lui Natan, ci numai un prim pas. În prima lectură de astăzi vedem în realitate cum Solomon, care începuse foarte bine, la sfârşit nu a mai fost un demn urmaş al lui David: „Solomon B spune Cartea întâi a Regilor B a făcut ceea ce este rău înaintea ochilor Domnului şi nu a fost credincios Domnului cum a fost David, tatăl său”. Nu a fost credincios. Din motive politice, şi nu din iubire, Solomon a contractat diverse căsătorii cu femei străine, fiice şi surori ale unor regi păgâni din ţările vecine: Fenicia, regatul moabiţilor, al amoniţilorY În felul acesta, el şi-a asigurat raporturi de alianţă politică. Dar din alianţa politică el a ajuns să facă compromisuri religioase: „Femeile sale l-au atras spre zei străini şi inima sa nu a mai rămas întreagă cu Domnul, Dumnezeul său, aşa cum a fost inima tatălui său David”. Astfel, constructorul templului lui Dumnezeu din Ierusalim s-a apucat să construiască şi sanctuare păgâne pentru zei păgâni: „Solomon a zidit, pe muntele de la răsărit de Ierusalim, un sanctuar pentru Camoş, idolul moabiţilor, şi un altul pentru Milcom, idolul amoniţilorY„. Construcţiile nu se găseau la Ierusalim, ci pe muntele din apropiere, însă ce decadenţă, ce scandal! Fiul lui David, constructor al templului lui Dumnezeu, a devenit constructor de temple păgâne. Solomon avea acum inima împărţită; politica devenise pentru el un idol: „Solomon B spune Biblia B şi-a îndepărtat inima de Domnul, Dumnezeul lui Israel”.
Avem nevoie de o mare tărie de suflet pentru a rămâne credincioşi lui Dumnezeu. Chiar şi noi suntem tentaţi să alergăm după alţi zei: succesul, ambiţia politică, banul, pasiunea amoroasăY Trebuie să fim conştienţi de exigenţa lui Dumnezeu: el este singurul Dumnezeu, el are dreptul exclusiv asupra inimilor noastre: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta”; nu ne putem împărţi în două, deoarece toate afectele noastre, toate aspiraţiile trebuie să se găsească în acord cu adorarea lui Dumnezeu, cu iubirea lui Dumnezeu.
Adevăratul Fiu al lui David a fost Isus, care a rezistat tuturor ispitelor. El a refuzat cu hotărâre ambiţia politică; a acceptat mai degrabă umilinţa decât să se abată câtuşi de puţin de la ascultarea Tatălui ceresc. Isus a fost constructorul adevăratului Templu al lui Dumnezeu, pe care el l-a ridicat prin moartea şi învierea sa. Un sanctuar B cum scrie sfântul Petru B făcut din pietre vii, autentică locuinţă a lui Dumnezeu. Din ea facem şi noi parte dacă inima noastră rămâne credincioasă Domnului, intim unită cu inima sa.