en-USro-RO

| Login
18 august 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 18 august 2018

Sfintii zilei
Fer. Paula Montaldi, fc.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III, PP
Lectionar
Ez 18,1-10.13b.30-32: Vã voi judeca pe fiecare dupã cãile lui.
Ps 50: Creeazã în mine, Dumnezeule, o inimã curatã!
Mt 19,13-15: Lãsați copiii și nu-i opriți sã vinã la mine, cãci împãrãția cerurilor este a acelora care sunt ca ei!

Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an

1Rg 11,29-32; 12,19; Ps 80; Mc 7,31-37

 

Isus se găseşte în regiunea Tirului şi a Sidonului, apoi în Decapole, deci într-un teritoriu păgân, şi aici îi vindecă pe toţi, „făcând surzii să audă şi muţii să vorbească”. Sunt minuni fizice, dar, de asemenea, simboluri ale minunilor spirituale, care au început în Botezul nostru şi care ne sugerează unele reflecţii şi motive de rugăciune.

Să ne rugăm pentru ca, în călătoriile sale, papa să continue într-un oarecare sens minunea de a face să se audă în toată lumea cuvântul iubirii lui Isus: „Sunteţi iubiţi!” şi ca să-i poată face „pe cei muţi să vorbească”. De atâta timp popoarele continentului african au fost fără glas, considerate aproape un nimic; dar acum s-a făcut un oarecare progres, dar mai mult aparent decât real, şi rămân încă multe de făcut. A ajuta „să audă” şi „să vorbească”: aceasta este misiunea Bisericii, pentru ca toate popoarele împreună să-l poată lauda pe Dumnezeu.
Dar şi urechile noastre Domnul trebuie să le deschidă, şi limbile noastre să le dezlege. „A auzi şi a vorbi” sunt mijloacele de comunicare pentru a trăi alianţa: a asculta de Dumnezeu pentru a şti să-i ascultăm pe fraţii şi surorile noastre şi pentru a vorbi după cum el vrea. Să cerem acest har mai ales în circumstanţele dificile, când în noi se simt puternice reacţii spontane şi suntem împiedicaţi să vorbim creştineşte; dar vorbim ca păgânii. De fapt, nu ajung numai limba şi urechile pentru o profundă comunicare după voinţa lui Dumnezeu, care ne pune în comunicare şi cu alţii: gândurile şi cuvintele vin din inimă şi numai Isus o poate schimba, repetând porunca: „Effata! Deschide-te!” Deschide-te pentru generozitatea lui Dumnezeu, pentru credinţa şi caritatea creştină.
Să rămânem întotdeauna deschişi faţă de glasul lui Dumnezeu şi să răspundem cu generozitate.