en-USro-RO

| Login
26 februarie 2020
Iac 5,1-6; Ps 48; Mc 9,40-49

În evanghelia de astăzi, Isus ne cere, cu o vigoare extremă, rezistenţa faţă de ispite şi renunţarea radicală la ocaziile de păcat. Ca de obicei, limbajul său este foarte expresiv: „Dacă mâna ta te duce la păcat B adică dacă îţi este ocazie de păcate grave B taie-o!” Nu este posibil să fii mai exigent decât atât. Isus ia chiar şi exemplul piciorului: taie-l; cel al ochiului: scoate-l. Ce curaj eroic ne trebuie pentru a ne conforma acestei porunci a Domnului!
Noi ezităm indefinit în faţa micilor privaţiuni necesare pentru progresul nostru spiritual; cuvântul lui Cristos ne face să înţelegem lipsa noastră de coerenţă, laşitatea noastră, ne aminteşte cât de adevărate sunt cele spuse de Scrisoarea către Evrei: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu, eficace, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. El pătrunde până la despărţitura sufletului şi a spiritului şi scrutează sentimentele şi gândurile inimii”. Cuvântul lui Cristos este mai ascuţit decât bisturiul unui chirurg B o spunem B cu acelaşi scop. Chirurgul, când taie, vrea să salveze viaţa bolnavului, la fel Isus, prin cuvintele sale atât de pătrunzătoare, vrea să ne salveze viaţa. El spune: „E mai bine să intri ciung în viaţa veşnică, decât cu amândouă mâinile să fii aruncat în Gheenă; e mai bine să intri chior în împărăţia lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii să fii aruncat în Gheenă”. Intenţia lui Isus este pozitivă: el vrea să ne elibereze, vrea să ne dea plinătatea vieţii.
 
Trebuie totuşi să recunoaştem cu privire la acest pasaj că limbajul lui Isus este imaginativ, metaforic. Isus nu intenţionează să poruncească nimănui să-şi taie mâna sau să-şi scoată ochiul; porunceşte, în schimb, renunţarea radicală la orice ocazie de păcat. E datoria fiecăruia dintre noi să discernem care sunt aceste ocazii: pentru unii va fi vorba despre o anumită relaţie ambiguă care ar trebui întreruptă; pentru alţii, un anumit tip de lectură sau de spectacol, care sunt ocazii de păcat; pentru alţii este de luat în considerare modul de implicare în politică, sau poate modul în care caută banulY Scrisoarea sfântului Iacob ne deschide ochii în acest sens. Mulţi oameni nu-şi dau seama nici măcar că modul în care sunt atraşi de bani este un pericol grav de păcat. Iacob, cu multă energie, le deschide acestora ochii: „Ascultaţi-mă, voi, bogaţilor, plângeţi şi jeliţi din cauza nenorocirilor care vă aşteaptă”. Îndemnurile sfântului Iacob sunt cutremurătoare: „Bogăţiile voastre vor putrezi, veşmintele voastre vor fi roase de moliiY Această rugină vă va învinui şi va mistui carnea voastră ca un foc!” Apostolul devine chiar sarcastic: „V-aţi îngrăşat pentru ziua nimicirii”: v-aţi săturat de plăceri pentru ca apoi să fiţi pedepsiţi într-un mod cutremurător.
Să nu practicăm tactica struţului, despre care se spune că atunci când simte că se apropie pericolul îşi ascunde capul în nisip pentru a nu-l vedea; să acceptăm, în schimb, ca Domnul să ne lumineze în ceea ce priveşte situaţia reală a sufletului nostru şi să primim cu recunoştinţă avertizările sale, bine ştiind că ele vor să ne asigure plinătatea vieţii.