en-USro-RO

| Login
Thursday, August 13, 2020

2Pt 1,1-7; Ps 90; Mc 12,1-2

 

În a doua sa scrisoare, sfântul Petru insistă asupra cunoaşterii: „Puterea lui Dumnezeu ne-a dăruit tot ceea ce ne este necesar, căci ne-a făcut să-l cunoaştem pe acela care ne-a chemat”. Şi încă: „Daţi-vă toată silinţa ca să adăugaţi la credinţa voastră virtutea, la virtute cunoaşterea lui Dumnezeu, la cunoaşterea lui Dumnezeu stăpânirea de voi înşivăY„. Cunoaşterea este harul faţă de care trebuie să fim foarte deschişi şi care cere renunţarea la patimi, curăţia inimii, disponibilitate faţă de Dumnezeu, care „ne-a dăruit mari şi preţioase bogăţii, ca voi să deveniţi B spune apostolul B părtaşi ai naturii dumnezeieşti”.
Ce înseamnă „a fi părtaşi ai naturii dumnezeieşti”? Nu trebuie să înţelegem acest lucru în mod material; aceasta înseamnă „a fugi de corupţia care este în lume din cauza concupiscenţei”, adică a fi părtaşi ai iubirii divine, în opoziţie cu egoismul, cu dorinţa de a poseda, care aduce în lume corupţia. Natura divină este incoruptibilă şi veşnică deoarece este iubire curată.
În evanghelia de astăzi, vedem în acţiune această iubire divină şi, în acelaşi timp, concupiscenţa şi lipsa cunoaşterii umane. Viticultorii vor să posede via şi, de aceea, îi bat şi îi insultă pe servitorii care în mod repetat sunt trimişi de stăpân pentru a-i descuraja în hotărârea lor. Când văd apoi sosind „fiul preaiubit”, nu se dau înapoi chiar dacă este necesar să ucidă: „Haideţi să-l ucidem şi să punem mâna pe moştenirea lui”. În realitate, ei se exclud de la împărăţia iubirii.
Sfântul Marcu scrie: „Marii preoţi, cărturarii şi bătrânii voiau să-l arestezeY ei înţeleseseră bine, că pentru ei spusese această parabolă”. Cunoaşterea lor este incoerentă: ei ascultă, înţeleg, ar putea gândi că ei înşişi îşi pregătesc soarta pe care au avut-o acei viticultori şi că Isus caută să-i întoarcă de pe această cale pentru că îi iubeşte, pentru că vrea să evite pedepsirea lor. Dar invidia le întunecă mintea. Isus pune în pericol puterea lor asupra poporului şi ei au hotărât să-l ucidă.
Să-i cerem Domnului, pentru noi şi pentru lumea întreagă, harul de a învinge impulsurile concupiscenţei, ale iubirii posesive, ale invidiei şi darul de a şti să primim în mod corect lumina pe care el ne-o dă mereu, ca să putem să avem parte de moştenirea pe care ne-a dobândit-o prin sângele său.