en-USro-RO

| Login
6 iulie 2020
2Tim 1,1-3.6-12; Ps 122; Mc 12,18-27

 

Astăzi, evanghelia ne readuce în atenţie un răspuns foarte bun al lui Isus dat saduceilor care, negând învierea morţilor, pun aproape în ridicol acest gând, expunând un caz limită şi cerându-i lui Isus soluţia. „Isus le-a zis: *De aici se vede că vă înşelaţi. Voi nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui DumnezeuY vă înşelaţi amarnic+„. Isus nu se lasă blocat în termenii unei discuţii care evidenţiază înainte de toate, ideea meschină pe care oamenii şi-o fac despre Dumnezeu şi despre viaţa celor înviaţi, dar le dă o lecţie de credinţă şi de mărinimie şi repune problema în adevăratele sale dimensiuni. „Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii”, este Dumnezeul atotputernic şi, cu puterea sa B pe care saduceii nu o cunosc B îi va face pe morţi să învie. Şi ei nu vor mai fi constrânşi în limitele carnale ale vieţii pământeşti, ci vor fi „ca îngerii din ceruri”. Viaţa celor înviaţi este o viaţă diferită, de relaţie cu Dumnezeu, pe care oamenii nu o pot concepe, o viaţă „spirituală” şi, de aceea, incoruptibilă.

În prima lectură, sfântul Paul îl îndeamnă pe Timotei să aibă idei măreţe despre Dumnezeu: „Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci un duh de putere, de iubire şi de înţelepciune”. E un Dumnezeu plin de bunătate, care va face lucruri mari fie pentru Paul, în închisoare la Roma, fie pentru Timotei însuşi.
„De aceea, îţi reamintesc B scrie Paul B aprinde din nou darul lui Dumnezeu (mai bine tradus: carisma), pe care l-ai primit prin impunerea mâinilor mele”. Dacă pentru Timotei ne-am putea gândi poate la carisma sacerdotală, noi toţi am primit deja harul vocaţiei creştine, darurile lui Cristos, care nu trebuie gândite într-un mod uman, aşa cum fariseii gândeau despre înviere. Acestea sunt daruri „în Duhul” şi este de acum de datoria noastră să fim atenţi să nu le deformăm, ci să le reînnoim cu ajutorul Duhului.
De aceea, trebuie să ne golim mintea de toate ideile meschine pe care le putem avea despre viaţa în Cristos şi să ne conformăm în schimb gândurile noastre cu bunătatea, iubirea, puterea glorioasă a lui Dumnezeu, cu umilinţă şi speranţă mare.