en-USro-RO

| Login
11 decembrie 2019

Calendarul zilei

Miercuri, 11 decembrie 2019

Sfintii zilei
Sf. Damasus I, pp. *
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 2-a din Advent
Liturghie proprie, prefațã pentru Advent I
violet (alb), II
Lectionar
Is 40,25-31: Domnul atotputernic îi dã puteri celui obosit.
Ps 102: Binecuvânteazã-l, suflete al meu, pe Domnul.
Mt 11,28-30: Veniți la mine toți cei osteniți.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 2-a din Advent

2Tim 3,10-16; Ps 118; Mc 12,35-37

„Tu, însă, rămâi neclintit în cea ce ai învăţat şi de care eşti convinsY„. Sfântul Paul îl încurajează pe Timotei să aprofundeze Scripturile, deoarece „toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi, de aceea, Scriptura este folositoare pentru a învăţa, pentru a mustra, pentru a îndrepta, pentru a da înţelepciune şi pentru a educa pe calea dreptăţii”.
Astăzi avem multe posibilităţi de a ne instrui din textele Scripturii: este un mare har pentru care trebuie să-i mulţumim Domnului. Este necesar, însă, să primim Scriptura ca un cuvânt care vine din inima lui Dumnezeu şi vorbeşte inimii noastre, este necesar să fie privit nu doar ca un cuvânt scris, ci şi ca un cuvânt „descifrat” de Isus, altfel, chiar dacă este foarte frumos, el ne rămâne enigmatic.
Cuvintele evangheliei de astăzi, „Cum pot spune cărturarii: Mesia este Fiul lui David?Y însuşi David îl numeşte Domn: cum, deci, poate să fie fiul său?”, sună misterios. Isus insinuează, vorbind mulţimii, misterul persoanei sale. El este Fiul lui David, dar este, în acelaşi timp, şi Fiul lui Dumnezeu, Unul-născut din Tatăl. El însuşi ne-a revelat aceasta şi prin credinţa în el noi putem obţine mântuirea, cum îi scrie sfântul Paul lui Timotei.
Acest text din evanghelie urmează imediat celui de ieri cu privire la porunca iubirii, şi parcă vrea să ne spună că iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele nu este posibilă fără credinţa în Isus. Şi sfântul Ioan, în prima sa scrisoare, insistă asupra binomului credinţă-iubire; iar sfântul Paul vorbeşte despre credinţa operantă în caritate.
Să ne rugăm pentru ca Domnul să deschidă inima noastră faţă de cuvântul său, să întărească credinţa şi iubirea noastră.