en-USro-RO

| Login
18 august 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 18 august 2018

Sfintii zilei
Fer. Paula Montaldi, fc.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III, PP
Lectionar
Ez 18,1-10.13b.30-32: Vã voi judeca pe fiecare dupã cãile lui.
Ps 50: Creeazã în mine, Dumnezeule, o inimã curatã!
Mt 19,13-15: Lãsați copiii și nu-i opriți sã vinã la mine, cãci împãrãția cerurilor este a acelora care sunt ca ei!

Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an

1Rg 21,1-16; Ps 5; Mt 5,38-42

 

În prima lectură asistăm la triumful puterii şi al nedreptăţii asupra celui sărac; în evanghelie, cuvintele lui Isus: „Eu însă vă spun: nu întoarceţi răul celor care vă fac rău” ar putea să ne facă să gândim că Nabot a greşit nerenunţând la via sa luată de Ahab, care, în fond, nu voia să se folosească de violenţă: îi oferea bani, un schimbY Dar pentru Nabot nu era vorba doar de o simplă proprietate. El ţinea la fidelitatea vocaţiei sale de israelit care a avut în custodie o parte a pământului, moştenire sfântă; pentru aceasta, îi răspunde lui Ahab: „Să mă ferească Domnul să-ţi dau moştenirea rămasă de la părinţii mei!”Trebuie, deci, să înţelegem bine. A ne opune nedreptăţii este un lucru normal şi just atunci când este vorba de alţii, dar dacă este o problemă care ne priveşte pe noi înşine, Isus ne învaţă că trebuie să fim mai blânzi, indulgenţi, generoşi până la neverosimil: „Dacă unul te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i-l şi pe celălalt”. Violenţa nu este învinsă de violenţă, ci numai binele poate să învingă răul; cu alte cuvinte: numai iubirea contează şi este victorioasă.

Istoria lui Nabot ne aminteşte că există o singură limită a flexibilităţii în faţa celui care face nedreptate: fidelitatea faţă de voinţa lui Dumnezeu. Isus, care se opune cu forţa oricărei injustiţii şi asupriri, în fidelitatea faţă de voinţa Tatălui, a acceptat pentru sine maxima nedreptate, până la a muri pe cruce. „De aceea, Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dat un nume care este mai presus de orice alt nume”, citim în Scrisoarea către Filipeni. Astăzi el ne invită: „Dacă vrei să participi la victoria mea, participă şi la misterul carităţii”.
Să-i cerem să ne dea discernământul şi marea forţă a iubirii, ca să reuşim să învingem egoismul cu generozitatea, chiar „excesivă”. Nu există altă cale.