en-USro-RO

| Login
18 august 2018

Calendarul zilei

Sâmbătă, 18 august 2018

Sfintii zilei
Fer. Paula Montaldi, fc.
Liturghierul Roman
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III, PP
Lectionar
Ez 18,1-10.13b.30-32: Vã voi judeca pe fiecare dupã cãile lui.
Ps 50: Creeazã în mine, Dumnezeule, o inimã curatã!
Mt 19,13-15: Lãsați copiii și nu-i opriți sã vinã la mine, cãci împãrãția cerurilor este a acelora care sunt ca ei!

Meditatia zilei
Sâmbãtã din sãptãmâna a 19-a de peste an

1Rg 21,17-29; Ps 50; Mt 5,43-48

 

În evanghelia de astăzi găsim două referiri la Tatăl, foarte importante: „Iubiţi pe duşmanii voştri, ca să fiţi fii ai TatăluiY Fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. Sunt îndemnuri de a dezvolta în noi filiaţia divină, pe care am primit-o în Botez. Duhul Sfânt din noi ne împinge spre plinătatea vieţii filiale: să ne deschidem în ascultare faţă de impulsurile sale. Dumnezeu este iubire şi Duhul, pentru a ne ajuta să trăim ca fii, face să crească în noi iubirea faţă de toţi, chiar şi faţă de duşmani.

„Iubiţi pe duşmanii voştri”. Nu există cuvânt care să reveleze mai profund inima lui Isus şi inima Tatălui. E mai mult decât „iertaţi pe duşmanii voştri”, care deja este un lucru foarte mare: a iubi înseamnă a răspunde la ură cu iubire. De la această invitaţie noi înţelegem că Isus nu caută victoria sa, realizarea dorinţelor sale, ci caută un singur lucru: ca iubirea să se răspândească, pentru că iubirea este revelarea Tatălui.
Ca fii suntem chemaţi, la rândul nostru, să răspândim iubirea, iubirea generoasă. Unde nu este iubire, unde ne dăm seama că nu suntem iubiţi, să ne străduim ceva mai mult, tocmai pentru că lipseşte: Isus ne-o dă, pentru aceasta el ne-a poruncit-o. Într-adevăr, numai cu inima sa putem să iubim în acest mod care omeneşte este imposibil, dar care este singurul mod ce ne asigură biruinţa, deoarece, iubindu-i îi transformăm pe duşmani în prieteni.
Să primim cu generozitate în noi darul lui Dumnezeu, pentru slava sa şi pentru bucuria noastră.