en-USro-RO

| Login
28 noiembrie 2020
2Rg 11,1-4.9-18.20; Ps 131; Mt 6,19-23

 

Rugăciunea psalmului responsorial: „Domnul este credincios legământului său” poate fi motiv de comentariu pentru prima lectură. În ciuda tentativei delictuoase a lui Atalia de a distruge toate posibilităţile descendenţilor lui David, Dumnezeu intervine pentru a salva vlăstarul acestui neam care poartă cu sine speranţa lui Mesia.

În Vechiul Testament, tocmai promisiunea lui Dumnezeu pentru poporul său a fost aceea care a legat strâns viaţa religioasă şi cea politică. În Noul Testament, însă, Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, adună în sine toate popoarele şi relaţiile sale, în câmpul politic ţintesc binele tuturor oamenilor. Biserica nu caută puterea politică: ea este chemată, prin însăşi misiunea primită de la Dumnezeu, să lucreze pentru venirea împărăţiei sale şi, deci, să facă să crească între oameni relaţii de fraternitate, de respect şi stimă şi pentru progresul vieţii religioase. Aceasta este o lucrare foarte dificilă, care comportă riscurile compromisului, ale instrumentalizării din partea autorităţilor politice, chiar persecuţii, cum se mai întâmplă încă în multe părţi din lume. Dar mai presus de toate, de la Conciliul al II-lea din Vatican încoace şi, în special, în aceşti ultimi ani, am putut constata câtă muncă obositoare, răbdătoare, constantă a desfăşurat Biserica spre folosul binelui şi al libertăţii popoarelor.
Să-i mulţumim Domnului pentru roadele obţinute şi să ne rugăm mult pentru ca acestea să crească pentru pacea, libertatea şi progresul adevărat al tuturor oamenilor.