en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020

Evr 13,1-8; Ps 26; Mc 6,14-29

 

Prima lectură ne prezintă idealul creştin: a trăi în caritate, castitate, sărăcie, ascultare. Idealul creştin nu e numai pentru cine e chemat să trăiască viaţa călugărească. Viaţa călugărească radicalizează aceste îndemnuri; însă Cristos îi cheamă pe toţi pentru a le realiza.

Caritatea. „Perseveraţi în iubirea fraternă. Amintiţi-vă de cei închişi, ca şi cum aţi fi tovarăşi de carceră, de cei care suferă, fiind şi voi într-un trup muritor”.

O caritate care este expresia iubirii divine primite şi comunicate, o iubire generoasă, care se face părtaşă, o iubire constantă.

Castitatea. Autorul vorbeşte despre aceasta oamenilor căsătoriţi: „Căsătoria să fie respectată de toţi, iubirea conjugală să nu fie profanată, căci cei desfrânaţi şi adulteri vor fi judecaţi de Dumnezeu”.

Şi castitatea călugărilor este semn, ajutor, putere pentru alţii.

Sărăcia. „Viaţa voastră să nu fie stăpânită de pofta de bani: mulţumiţi-vă cu ceea ce aveţiY„. Un duh al sărăciei care exprimă încrederea noastră în Dumnezeu: „De aceea, putem spune cu toată încrederea: *Domnul este ajutorul meu; de nimic nu mă voi teme+”.

În sfârşit, ascultarea. „Amintiţi-vă de conducătorii voştri sufleteştiY„. Şi mai înainte se citeşte: „Amintiţi-vă de conducătorii voştri şi fiţi supuşi lor, pentru ca aceasta să fie bucurie pentru ei şi beneficiu pentru voi”.

Să-i cerem Domnului harul de a trăi în plinătatea acestui ideal de viaţă creştină şi să ajutăm persoanele pe care le avem aproape să-l trăiască cu bucurie şi curaj.