en-USro-RO

| Login
26 septembrie 2020

Evr 13,15-17.20-21; Ps 22; Mc 6,30-34

 

Întotdeauna este o bucurie să ne gândim la faptul că Isus ne-a dat-o ca mamă pe propria sa mamă: ştim câtă mângâiere şi cât curaj ne dă acest fapt în viaţa spirituală. Astăzi terminăm Scrisoarea către Evrei şi găsim o ultimă şi importantă învăţătură, pe care o putem primi ca şi cum ne-ar fi dată de Maria, care, desigur, ne-ar spune aceleaşi lucruri.

„În orice împrejurare, să-i oferim lui Dumnezeu, prin Isus, o jertfă de laudă”. Sufletul nostru ar trebui să fie întotdeauna într-o atitudine de laudă şi de mulţumire, şi prin aceasta trebuie să avem conştiinţa marilor daruri pe care Dumnezeu ni le oferă mereu prin Isus.

O dată convinşi de aceasta, recunoştinţa ne împinge să împlinim cu bucurie şi alte sacrificii pe care autorul scrisorii ni le recomandă. Iată-le: „Nu uitaţi că trebuie să fiţi darnici, să împărţiţi cu alţii bunurile voastre, căci astfel de jertfe îi plac Domnului”. E sacrificiul carităţii fraterne, în continua deschidere faţă de alţii pentru a face bine, a ajuta, pentru a împărţi cu ei ceea ce avem. În acest fel, noi continuăm oferta lui Cristos în realitatea vieţii noastre, ba chiar el însuşi e cel ce continuă să se ofere prin noi.

„Fiţi încrezători faţă de cei care vă conduc şi ascultaţi de ei, căci ei sunt puşi pentru a veghea asupra sufletelor voastre şi vor fi traşi la răspundere”. Uneori este greu să asculţi, să te supui, dar calea adevăratei carităţi şi a unităţii este aceasta, nu există alta. Atitudinea de fond în această ascultare este supunerea faţă de Dumnezeu, prin conducătorii care ne-au fost daţi.

Dacă trăim astfel, Dumnezeul păcii va desăvârşi tot binele pe care îl facem prin Isus, Domnul nostru, care va acţiona în noi prin voinţa sa. Aşa cum el a împlinit în sine voinţa Tatălui, noi putem să o împlinim prin el, şi astfel, să aflăm pacea, bucuria, caritatea deplină. În toate acestea, Maria este călăuza noastră, ea, care i-a oferit mereu lui Dumnezeu o jertfă de laudă, ea, care îi iubeşte ca o mamă pe toţi oamenii, ea, întotdeauna umila servitoare a Domnului, complet supusă voinţei sale.