en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020

Rom 8,31-39; Ps 125; Mt 13,44-46

 

Comoara pentru care un creştin trebuie să fie dispus să vândă totul este iubirea lui Dumnezeu: asemenea sfântului Paul, şi noi suntem siguri că nimic nu ne va putea despărţi de ea. Sfânta Agneza ne arată astăzi victoria iubirii. Dar care este această victorie? Iubirea lui Dumnezeu, după sfântul Paul, este iubirea creştină niciodată separată de iubirea aproapelui, şi această iubire o contemplăm cu atâta plăcere la martiri. În ciuda persecuţiilor, ei nu au permis niciodată ca ura să învingă iubirea. Ei au făcut ca iubirea să învingă ura, nerenunţând niciodată să-i iubească pe persecutori.

În perioada în care războiul se înteţea în Liban, am avut posibilitatea să citesc o scrisoare a unui tânăr creştin de 22 de ani scrisă cu aproximativ o lună mai înainte să fi fost ucis. Se pregătea pentru preoţie şi, datorită previziunii că ar fi putut muri, a scris familiei sale: „Doar un singur lucru vă cer: să-i iertaţi din inimă pe cei care mă vor fi ucis; cereţi împreună cu mine ca sângele meu să fie răscumpărare pentru Liban, să fie ofertă de pace, pentru iubirea care a dispărut în ţara noastră şi în lume; moartea mea să-i înveţe pe oameni iubirea. Domnul să vă consoleze. În felul acesta, eu nu vreau să mă plâng, ci mă întristează gândul durerii voastre. Rugaţi-vă, rugaţi-vă şi iubiţi-i pe duşmanii voştri”.

Aceasta este o mărturie vie a victoriei iubirii creştine. Să-i mulţumim Domnului pentru că ne face cunoscut faptul că şi astăzi creştinii mor asemenea lui Isus, iertându-i pe cei care-i ucid; să ne rugăm, înainte de toate, pentru creştinii care sunt persecutaţi şi să-i cerem să fim cu toţii promotori ai unităţii prin caritatea ce învinge ura.