en-USro-RO

| Login
28 februarie 2020

Evr 11,1-7; Ps 144; Mc 9,1-12

 

Ne umple cu adevărat de bucurie nespusă B cum citim în versetul dinainte de evanghelie B splendida viziune a lui Isus, lumina lumii care luminează toate şi despre care Tatăl spune: „Acesta este Fiul meu preaiubit; pe el să-l ascultaţi!” Suntem invitaţi să fundamentăm întreaga noastră viaţă pe credinţa în Isus. Numai prin ea putem să fim în relaţie cu Tatăl ceresc.

Punctul cel mai important al întregii noastre vieţi este, deci, să ne sprijinim pe Domnul Isus, şi nu pe noi înşine, pe nimicul care ne aparţine, ci să ne lepădăm de noi înşine şi să ne bazăm pe el pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu, în iubire adevărată. Orice altă atitudine este amăgire. Dacă încercăm să iubim singuri, adică fără să ne sprijinim pe credinţa în Isus, iubirea noastră este vană, nu este autentică; dacă tindem spre perfecţiunea creştină, fără să ne sprijinim pe Domnul Isus, perfecţiunea noastră este inexistentă. „Dacă vrei să fii desăvârşit B spune Isus B mergi, vinde tot ce aiY„. Trebuie să renunţăm la orice idee privind perfecţiunea noastră, deoarece perfecţiunea nu este proprietatea noastră, o avem numai în măsura în care suntem în comuniune cu Isus şi ne-am construit viaţa pe el, în credinţă. El singur este comoara noastră, dreptatea noastră, spune sfântul Paul, sfinţenia noastră. El este sfânt, nu noi, şi numai în unire cu el putem să fim sfinţi şi plăcuţi lui Dumnezeu. Credinţa este secretul oricărei împliniri.

De aceea, Scrisoarea către Evrei vede credinţa în fiecare pagină a Vechiul Testament. Chiar şi atunci când Biblia nu vorbeşte explicit despre credinţă, autorul sacru vede credinţa ca fundament al tuturor lucrurilor: fundament în sacrificiul lui Abel, în minunata răpire a lui Enoch B care este figura învierii lui Isus B, în salvarea lui Noe care, datorită credinţei în cuvântul lui Dumnezeu, „a construit o arcă pentru salvarea întregii sale familii”.

Totul este fondat pe credinţă şi fără ea nimic nu are consistenţă.

Să-i cerem sfintei Fecioare, învăţătoarea credinţei, mama credinţei, să facă să crească în noi o credinţă profundă în Domnul Isus şi ca, într-adevăr, comuniunea noastră cu el să fie la baza oricărui gând, a oricărei acţiuni.

Angajarea noastră adevărată constă tocmai în aceasta: să ne lepădăm de noi înşine şi să ne clădim viaţa pe Domnul Isus. Şi astfel, în el să ne regăsim în toate.