en-USro-RO

| Login
2 iulie 2020

Sir 2,1-13; Ps 36; Mc 9,30-37

 

Astăzi citim un foarte frumos text din Cartea lui Ben Sirah, care, printr-un limbaj familiar, convingător, oferă inimii o învăţătură cu adevărat necesară. „Fiul meu, dacă vrei să intri în slujba DomnuluiY„. Dacă cineva îşi propune să slujească Domnului, s-ar putea aştepta să fie liniştit, chiar dacă nu va primi imediat însutit, dar cel puţin liniştea şi pacea. Iată, în schimb, ce spune cuvântul lui Dumnezeu: „Dacă vrei să intri în slujba Domnului, pregăteşte-te să înfrunţi încercările”. Termenul grec este general şi are sensul de „încercare”: „Pregăteşte-te de încercări!” Încercarea nu este, deci, un rău pentru noi, ci un bine, un semn al iubirii lui Dumnezeu, condiţia pentru a creşte în iubirea sa, pentru a primi harurile sale preţioase.

Şi continuă: „Acceptă toate adversităţile, fii răbdător în toate necazurile vieţii tale, căci aurul este verificat în foc şi oamenii plăcuţi lui Dumnezeu, în cuptorul suferinţei”. Pentru că avem în noi ceva foarte preţios, Dumnezeu ne pune la încercare pentru a purifica această comoară, pentru a o face şi mai frumoasă şi plăcută lui. Dar, în încercări, condiţia pentru a nu compromite ceea ce suntem, singura condiţie este aceea de a ne pune încrederea în Domnul: „Pune-ţi încrederea în el şi el îţi va veni în ajutor; mergi pe drumul cel drept şi pune-ţi speranţa în el”. „Vai de inimile fricoase”, spune într-un alt loc Cartea lui Ben Sirah. Viaţa celui care vrea să slujească Domnului trebuie să fie dreaptă, să fie unificată de iubirea lui Dumnezeu; nu trebuie să fie cuprinsă de teamă, ci doar de teama faţă de Domnul, adică să aibă un profund respect, să fie pătrunsă în totalitate de iubire. Astfel, putem să credem în ceea ce spune Cartea lui Ben Sirah: „Voi, care vă temeţi de Domnul, aşteptaţi cu încredere fericirea şi bucuria veşnică prin îndurarea lui”. Evanghelia ne oferă o lumină şi mai clară: încercarea este o participare la misterul morţii şi al învierii lui Isus. „Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor şi ei îl vor ucide, dar la trei zile după moartea lui, va învia”.

Să mergem prin viaţă fără să ne facem iluzii: încercările, durerile vor exista mereu, dar ele primesc deja un sens datorită învierii lui Cristos, şi tot datorită învierii ele aduc roade pentru viaţa noastră şi pentru viaţa lumii.