en-USro-RO

| Login
24 iunie 2021

Sir 5,1-10; Ps 1; Mc 9,40-49

 

Ben Sirah ne pune astăzi în gardă împotriva încrederii false: „Nu te sprijini pe bogăţiile tale şi nu spune: ele îmi ajung!” Bunurile materiale nu-i ajung omului, care are nevoie, dimpotrivă, de bunurile spirituale. Nu te lua după instinctul tău şi după pofta ta, nu urma pornirile rele ale inimii tale. Nu spune: „Eu sunt cel mai puternic!” Nu vorbi astfel, căci Domnul te va pedepsi cu siguranţă. Nu spune: „Am păcătuit şi nu mi s-a întâmplat nimic”. Nu vorbi astfel, căci Domnul ştie să aştepte. Nu fi atât de sigur de iertare, încât să adaugi păcat peste păcat. Nu spune: „Mila lui este mare, el îmi va ierta toate păcatele”. Încrederea noastră trebuie să fie fondată numai pe mila lui Dumnezeu, dar a avea încredere nu vrea să spună a profita de milostivirea lui, altfel se va săvârşi „păcat peste păcat”. Milostivirea lui Dumnezeu ne cheamă la convertire, şi nu la păcat cu ideea că Dumnezeu e atât de generos şi iartă mereu. Mila sa este o invitaţie la iubire coerentă, nu la egoism.

Şi Isus, în evanghelia de astăzi, ne cere coerenţă, pentru o iubire mai mare: „Dacă mâna ta te duce la păcat, taie-oY Dacă piciorul tău te duce la păcat, taie-lY Dacă ochiul tău te duce la păcat, scoate-lY„. Totul trebuie oferit lui Dumnezeu ca răspuns coerent la imensa sa iubire. Ultima frază a pasajului evanghelic este încă o chemare la coerenţă: „Să aveţi sare în voiY„. Reînnoiţi, deci, sensul vocaţiei creştine, prin care suntem chemaţi să fim sare a pământului şi lumină a lumii. Şi ceea ce ne împiedică să ajungem o sare lipsită de gust este tocmai cuvântul lui Dumnezeu, el, care ne ajută să merităm şi fericirea despre care vorbeşte psalmul. „Fericit este omul care îşi găseşte plăcerea în legea Domnului şi la legea lui cugetă ziua şi noaptea. El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă şi aduce rod la timp”.

Dacă avem sare în noi înşine, atunci suntem capabili de a da vieţii noastre, chiar şi în cele mai umile şi mai obişnuite lucruri din zi, tonalitatea creştină, fără să ne conformăm mentalităţii lumii şi să transmitem altora, aproape fără să ne dăm seama, gustul lui Cristos.