en-USro-RO

| Login
Friday, April 23, 2021

Timpul Pascal

Duminica Rusaliilor, TP
Timpul Pascal
Joi din Săptămâna a V-a, TP
Timpul Pascal
Vigilia Rusaliilor, TP
Timpul Pascal
Sâmbătă din săptămâna a VII-a, TP
Timpul Pascal
Vineri din săptămâna a VII-a, TP
Timpul Pascal
Joi din săptămâna a VII-a, TP
Timpul Pascal
Miercuri din săptămâna a VII-a, TP
Timpul Pascal
Marţi din săptămâna a VII-a, TP
Timpul Pascal
Luni din săptămâna a VII-a, TP
Timpul Pascal
Sâmbătă din săptămâna a VI-a, TP
Timpul Pascal
Vineri din săptămâna a VI-a, TP
Timpul Pascal
Joi din săptămâna a VI-a, TP
Timpul Pascal
Miercuri din săptămâna a VI-a, TP
Timpul Pascal
Marţi din săptămâna a VI-a, TP
Timpul Pascal
Luni din săptămâna a VI-a, TP
Timpul Pascal
Sâmbătă din săptămâna a V-a, TP
Timpul Pascal
Vineri din săptămâna a V-a, TP
Timpul Pascal
Miercuri din săptămâna a V-a, TP
Timpul Pascal
Marţi din săptămâna a V-a, TP
Timpul Pascal
Luni din săptămâna a V-a, TP
Timpul Pascal
Sâmbătă din săptămâna a IV-a, TP
Timpul Pascal
Vineri din săptămâna a IV-a, TP
Timpul Pascal
Joi din săptămâna a IV-a, TP
Timpul Pascal
Miercuri din săptămâna a IV-a, TP
Timpul Pascal
Marţi din săptămâna a IV-a, TP
Timpul Pascal
Luni din săptămâna a IV-a, TP
Timpul Pascal
Sâmbătă din săptămâna a III-a, TP
Timpul Pascal
Vineri din săptămâna a III-a, TP
Timpul Pascal
Joi din săptămâna a III-a, TP
Timpul Pascal
Miercuri din săptămâna a III-a, TP
Timpul Pascal
Marţi din săptămâna a III-a, TP
Timpul Pascal
Luni din săptămâna a III-a, TP
Timpul Pascal
Sâmbătă din săptămâna a II-a, TP
Timpul Pascal
Vineri din săptămâna a II-a, TP
Timpul Pascal
Joi din săptămâna a II-a, TP
Timpul Pascal
Miercuri din săptămâna a II-a, TP
Timpul Pascal
Marţi din săptămâna a II-a,TP
Timpul Pascal
Luni din săptămâna a II-a, TP
Timpul Pascal
Sâmbătă din octava Paştelui
Timpul Pascal
Vineri din octava Paştelui
Timpul Pascal
Joi din octava Paştelui
Timpul Pascal
Miercuri din octava Paştelui
Timpul Pascal
Marţi din octava Paştelui
Timpul Pascal
Luni din octava Paştelui
Timpul Pascal
Duminica Paştelui
Timpul Pascal