en-USro-RO

| Login
8 martie 2021

Omilia Duminicii

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Anul B

2.

 

În viaţa lui Leonardo da Vinci se povesteşte că acesta terminase de pictat un nou tablou; era capodopera vieţii sale. Prietenii săi au venit a doua zi să-l admire. Dar ce le-a fost dat să vadă? Un vechi duşman al pictorului, un om rău şi invidios, care trata cu ură lucrările lui Leonardo şi nu putea suporta succesul şi faima acestuia, s-a strecurat neobservat în atelierul maestrului, a murdărit complet tabloul şi a făcut o tăietură de sus până jos, distrugându-l. Ne putem imagina consternarea şi mâhnirea artistului văzându-şi distrusă capodopera vieţii sale! E ceea ce s-a întâmplat cu capodopera mâinilor lui Dumnezeu: cu tabloul, cu portretul pe care Dumnezeu şi l-a făcut, l-a întipărit în sufletul omului. Duşmanul lui Dumnezeu, Satana, l-a murdărit, l-a desfigurat, l-a distrus; l-a desfigurat nu numai în primii noştri părinţi, ci şi în urmaşii săi.

Şi de ce a făcut-o? Din invidie. Într-o veche carte evreiască, o carte care circula deja înainte de Cristos, intitulată Viaţa lui Adam şi Eva, se povesteşte că primii noştri părinţi, după ce au cedat în faţa ispititorului şi au fost izgoniţi din paradisul pământesc, au început să facă pocăinţă pentru a-şi ispăşi păcatul. Dar ispititorul s-a prezentat din nou la ei, încercând să-i facă să renunţe la pocăinţa pe care o începuseră. Şi începe un dialog dramatic între Adam şi Duhul cel rău: „Ce ai cu noi? Ce rău ţi-am făcut? De ce nu ne laşi în pace? De ce ne-ai nenorocit, făcându-ne să cădem în păcat şi să pierdem prietenia cu Dumnezeu şi demnitatea de fii ai săi, să pierdem paradisul?” Ispititorul le-a dezvăluit motivul: După ce Dumnezeu i-a creat pe îngeri, toţi frumoşi şi strălucitori, le-a făcut cunoscută intenţia de a-l crea pe om. Dumnezeu l-a trimis pe Mihail să le arate îngerilor cum avea să arate omul şi să le poruncească: „Îngenuncheaţi şi daţi cinste chipului meu din om!” O parte din îngeri eu refuzat zicând: „Nu e posibil aşa ceva. Noi suntem superiori omului. Noi am fost creaţi înaintea lui. El este un amestec de spirit şi materie, noi suntem spirite pure”. Lucifer, în numele tuturor celor revoltaţi a strigat: „Nu ne vom supune. Îmi voi aşeza tronul deasupra stelelor de pe cer, voi fi asemenea cu cel Preaînalt”. Şi atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să refacă în om imaginea, chipul lui Dumnezeu distrus de invidia Satanei. Cu acest chip reparat, frumos şi strălucitor ne naştem din nou la sfântul Botez. Dar Diavolul nu încetează de a fi invidios. El încearcă, în continuare, să-l murdărească şi să-l desfigureze şi, cu consimţământul nostru, reuşeşte într-o măsură mai mare sau mai mică.

„Ioan boteza în pustiu propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el, şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan”. Ioan ne îndeamnă pe toţi astăzi la pocăinţă pentru ca de pe chipul lui Dumnezeu din noi să fie înlăturat stratul de murdărie, şi să iasă din nou la iveală, curat, frumos şi strălucitor.

Cu umilinţa lui Ioan Botezătorul să ne apropiem de cel căruia nu suntem vrednici să-i dezlegăm cureaua sandalelor şi care ni se oferă acum ca hrană şi băutură. El să ne lumineze mintea şi să ne întărească voinţa, pentru a fi găsiţi la venirea sa, cum spune sfântul Petru în a doua lectură a Liturghiei de astăzi „fără prihană, fără vină şi în pace”.